Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Socialutskottets bet 2019/20:SoU1

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 18 december 2019

Nästa händelse: Beredning 3 december 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

20 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-12-03
Justering: 2019-12-10
Trycklov: 2019-12-13
bet 2019/20:SoU1

Alla beredningar i utskottet

2019-12-03, 2019-11-07
3

Debatt

Bordläggning: 2019-12-17
Debatt i kammaren: 2019-12-18
4

Beslut

Beslut: 2019-12-18