Utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2004/05:AU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 december 2004

Beslut

Arbetsmarknad och arbetsliv (AU1)

Riksdagen godkänner regeringens förslag inom utgiftsområdena arbetsmarknad och arbetsliv. Det gäller totalt drygt 70 miljarder kronor som främst går till kontantstödet vid arbetslöshet och program för arbetslösa. Vissa ändringar genomförs i programmen för arbetslösa ungdomar. De kommunala ungdomsprogrammen ska inledas med vägledning och så kallade jobbsökaraktiviteter. Kravet på tolv månaders inskrivningstid på arbetsförmedlingen för att ungdomar mellan 20 och 24 år ska kunna få anställning med allmänt anställningsstöd sänks till sex månader under tiden fram till årsskiftet 2005/06. Riksdagen säger också ja till regeringens förslag om ändringar i pendlingsstödet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till prop. 2003/04:142 och till prop. 2003/04:152 i denna del. Delvis bifall till prop. 2004/05:1 utgiftsområde 14 punkt 2, i övrigt bifall till prop. 2004/05:1 utgiftsområdena 13 och 14 med viss justering av lagförslag (prop. UO13, punkt 1). Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

104 motioner, 3 propositioner

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2004-11-09
Justering: 2004-11-25
Betänkande publicerat: 2004-12-03
Trycklov: 2004-11-30
Reservationer 29
Betänkande 2004/05:AU1

Arbetsmarknad och arbetsliv (AU1)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag inom utgiftsområdena arbetsmarknad och arbetsliv. Det gäller totalt drygt 70 miljarder kronor som främst går till kontantstödet vid arbetslöshet och program för arbetslösa. Vissa ändringar genomförs i programmen för arbetslösa ungdomar. De kommunala ungdomsprogrammen ska inledas med vägledning och s.k. jobbsökaraktiviteter. Kravet på tolv månaders inskrivningstid på arbetsförmedlingen för att ungdomar mellan 20 och 24 år ska kunna få anställning med allmänt anställningsstöd sänks till sex månader under tiden fram till årsskiftet 2005/06. Arbetsmarknadsutskottet föreslår också att riksdagen säger ja till regeringens förslag om ändringar i pendlingsstödet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2004-12-08
4

Beslut

Beslut: 2004-12-15
20 förslagspunkter, 12 acklamationer, 8 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Allmän inriktning av politiken inom utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:MJ63 yrkandena 44, 46 och 47, 2003/04:MJ65 yrkande 11, 2004/05:K459 yrkande 12, 2004/05:Sf288 yrkandena 15 och 18-20, 2004/05:Sf360 yrkande 4, 2004/05:Sf365 yrkande 10, 2004/05:Ub436 yrkandena 1, 3 och 4, 2004/05:N308 yrkande 4, 2004/05:N393 yrkande 20, 2004/05:N404 yrkandena 1 och 7, 2004/05:N409 yrkande 35, 2004/05:A215 yrkandena 1 och 2, 2004/05:A221 yrkandena 1, 4 och 8, 2004/05:A226, 2004/05:A239 yrkandena 1, 3 och 4, 2004/05:A257, 2004/05:A261 yrkandena 1, 2 i denna del och 3, 2004/05:A273 yrkandena 1-5, 2004/05:A277 yrkande 1, 2004/05:A289, 2004/05:A317, 2004/05:A342 yrkandena 3, 5 och 6, 2004/05:A350 yrkandena 1 och 10, 2004/05:A356 yrkandena 1-3, 6, 17, 23 och 24 i denna del och 2004/05:A375 yrkandena 1, 2, 10 och 17.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)
Reservation 2 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1330011
m05203
c02002
fp04008
kd02904
v22016
mp15002
-0000
Totalt171141136

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Arbetslöshetsförsäkringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:A261 yrkande 2 i denna del, 2004/05:A340 yrkande 2, 2004/05:A342 yrkandena 1 och 2, 2004/05:A358 yrkandena 1 och 2 samt 2004/05:A375 yrkande 9 i denna del.

Reservation 3 (c, fp, kd)
Reservation 4 (m)

3. Ändring i lagen om arbetsmarknadspolitiska program

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program med den ändringen att i 4 § andra stycket andra meningen orden "som avses i första stycket" tas bort.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:1 Utgiftsområde 13 punkt 1 och avslår motion 2004/05:A340 yrkande 1.

Reservation 5 (m)

4. Övriga förslag om arbetsmarknadspolitiska program för ungdomar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sf365 yrkande 13, 2004/05:Ub440 yrkande 2, 2004/05:A218, 2004/05:A326, 2004/05:A356 yrkandena 11 och 12, 2004/05:A364, 2004/05:A375 yrkandena 5 och 16 samt 2004/05:A380.

Reservation 6 (fp)
Reservation 7 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1340010
m52003
c20002
fp04008
kd00294
v24005
mp15002
-0000
Totalt246402934

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Arbetsmarknadspolitiska program för äldre

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub436 yrkande 7, 2004/05:A201, 2004/05:A220 yrkande 1, 2004/05:A353 yrkandena 5 och 6, 2004/05:A356 yrkande 8 och 2004/05:A375 yrkande 15.

Reservation 8 (m)
Reservation 9 (c, kd)
Reservation 10 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (c, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1340010
m00523
c02002
fp21378
kd02904
v24005
mp15002
-0000
Totalt176508934

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Arbetsmarknadspolitiska program för personer med utländsk bakgrund

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sf365 yrkande 12, 2004/05:N401 yrkande 3, 2004/05:N409 yrkande 33, 2004/05:A210, 2004/05:A211, 2004/05:A296, 2004/05:A322 yrkande 1, 2004/05:A328, 2004/05:A356 yrkande 13 och 2004/05:A375 yrkande 6.

Reservation 11 (fp)
Reservation 12 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1340010
m52003
c20002
fp04008
kd00294
v24005
mp13022
-0000
Totalt244403134

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Arbetsmarknadspolitiska program för arbetshandikappade

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:A250 yrkandena 1-7, 2004/05:A261 yrkande 7 i denna del, 2004/05:A272, 2004/05:A283, 2004/05:A318, 2004/05:A323, 2004/05:A324, 2004/05:A343 och 2004/05:A375 yrkande 14.

Reservation 13 (m)
Reservation 14 (fp)
Reservation 15 (c)
Reservation 16 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1340010
m00523
c00202
fp00408
kd29004
v24005
mp01502
-0000
Totalt1881511234

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Lönebidrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:A205, 2004/05:A216, 2004/05:A217, 2004/05:A227, 2004/05:A246, 2004/05:A247, 2004/05:A249, 2004/05:A253, 2004/05:A254, 2004/05:A256, 2004/05:A258, 2004/05:A261 yrkande 7 i denna del, 2004/05:A275, 2004/05:A281, 2004/05:A284, 2004/05:A298, 2004/05:A325, 2004/05:A344, 2004/05:A356 yrkande 26, 2004/05:A362 och 2004/05:A363.

Reservation 17 (kd)
Reservation 18 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 18 (c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1340010
m49024
c02002
fp39018
kd10284
v24005
mp15002
-0000
Totalt263203135

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

9. Försörjning m.m. vid deltagande i arbetsmarknadspolitiska program

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:A307 yrkande 1, 2004/05:A313, 2004/05:A341 och 2004/05:A386.

Reservation 19 (v)

10. Arbetsmarknadspolitiska program som insats inom andra politikområden än arbetsmarknadspolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:A231, 2004/05:A302, 2004/05:A312, 2004/05:A336 yrkandena 1 och 2, 2004/05:A368 och 2004/05:A369.

11. Friår

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:A239 yrkande 2, 2004/05:A268, 2004/05:A354 yrkande 4 och 2004/05:A375 yrkande 4.

Reservation 20 (m, c, fp)
Reservation 21 (kd)

12. Ekonomiska drivkrafter och regional utveckling m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Fi259 yrkande 16, 2004/05:Sf356 yrkande 4, 2004/05:A220 yrkande 2, 2004/05:A279, 2004/05:A292 och 2004/05:A356 yrkandena 4, 5 och 7.

Reservation 22 (m)
Reservation 23 (kd)
Reservation 24 (c)

13. Arbetsmarknaden för verksamma inom kultur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Kr239 yrkandena 10 och 13, 2004/05:Kr289 yrkande 5, 2004/05:Kr290 yrkandena 7, 9 och 11, 2004/05:Kr364 yrkande 2, 2004/05:Kr368 yrkande 4, 2004/05:A327 och 2004/05:A357.

Reservation 25 (m)
Reservation 26 (fp)

14. Arbetsmarknaden för vissa övriga grupper

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:A229, 2004/05:A245 yrkandena 1 och 3 samt 2004/05:A265.

15. Ändring i lagen om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller propositionerna 2003/04:142 och 2003/04:152 i denna del.

16. Anslag på utgiftsområde 13 för 2005

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag dels om stöd till dagpendling och att införa stöd till veckopendling dels att avskaffa bidrag till starthjälp och ersättning till tillträdesresa samt att begränsa bohagstransporterna till personer som är långtidsarbetslösa.

a) Bemyndigande beträffande anslaget 22:3
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005 för ramanslaget 22:3 Köp av arbetsmarknadsutbildningar och övriga kostnader ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 3 000 000 000 kronor under 2006-2008.

b) Bemyndigande beträffande anslaget 22:4
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005 för ramanslaget 22:3 Särskilda insatser för arbetshandikappade ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 5 400 000 000 kronor under 2006-2008.

c) Bemyndigande beträffande anslaget 22:6
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005 för ramanslaget 22:6 Europeiska socialförsäkringar m.m. för perioden 2000-2006 ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 4 4000 000 000 kronor under 2006-2008.

d) Bemyndigande beträffande anslaget 22:7
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005 för ramanslaget 22:7 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 21 600 000 kronor under 2006-2008.

e) flyttningsbidrag
Regeringen föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag dels om stöd till dagpendling och att införa stöd till veckopendling och dels att avskaffa bidrag till starthjälp och ersättning till tillträdesresa samt att begränsa bohagstransporterna till personer som är långtidsarbetslösa. Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:1 punkt 6-7.

f) Det allmänna anställningsstödet
Riksdagen godkänner regeringens förslag om det allmänna anställningsstödet.

g) Anvisning av anslag under utgiftsområde 13
Riksdagen anvisar för budgetåret 2005 under utgiftsområde 13 Arbetsmarknad enligt vad som framgår av bilaga 2.

h) Motionsyrkanden om budgetförslagen för år 2005

17. Handläggning av EU-bidrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:A260.

18. Allmän inriktning av politiken inom utgiftsområde 14 Arbetsliv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sf287 yrkandena 8 och 10, 2004/05:Sf363 yrkande 36, 2004/05:A221 yrkandena 2 och 3, 2004/05:A239 yrkande 5, 2004/05:A261 yrkandena 8 och 11, 2004/05:A287, 2004/05:A316, 2004/05:A354 yrkandena 2 och 5-9, 2004/05:A355 yrkandena 1 och 2 samt 2004/05:A356 yrkande 18.

Reservation 27 (m, c, fp, kd)
Reservation 28 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 27 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1340010
m05203
c02002
fp03909
kd02904
v24005
mp15002
-0000
Totalt174140035

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

19. System för individuell kompetensutveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:MJ63 yrkande 49, 2004/05:Sk454 yrkande 11, 2004/05:Ub321 yrkande 11, 2004/05:A338, 2004/05:A353 yrkande 7, 2004/05:A354 yrkande 3 och 2004/05:A356 yrkande 16.

Reservation 29 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 29 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1320111
m05203
c02002
fp04008
kd02904
v24005
mp15002
-0000
Totalt172141135

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

20. Anslag på utgiftsområde 14 för 2005

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a) Bemyndigande beträffande anslaget 23:1
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005 för ramanslaget 23:1 Arbetsmiljöverket besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 18 550 000 kronor under 2006.

b) Bemyndigande beträffande anslaget 23:2
Riksdagen bemyndigar regeringen, med ändring av regeringens förslag, att under 2005 för ramanslaget 23:2 Arbetslivsinstitutet besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 100 000 000 kronor under 2006-2008.

c) Bemyndigande beträffande anslaget 23:3
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005 för ramanslaget 23:3 Särskilda utbildningsinsatser m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 33 500 000 kronor under 2006.

d) Anvisning av anslag under utgiftsområde 14
Riksdagen anvisar anslagen för budgetåret 2005 under utgiftsområde 14 Arbetsliv enligt vad som framgår av bilaga 2.

e) Motionsyrkanden om budgetförslagen för år 2005