Utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv (förnyad behandling)

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2006/07:AU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 december 2006

Beslut

Anslag till arbetsmarknad och arbetsliv (AU5)

Riksdagen sade ja till regeringens budgetförslag om arbetsmarknad och arbetsliv. Beslutet innebär att flertalet arbetsmarknadsåtgärder avskaffas, som plusjobb, akademikerjobb, utbildningsjobb och statligt finansierade feriearbeten. Datortek, interpraktikstipendier och friår försvinner också. I stället ska matchning av arbetssökande och lediga arbeten prioriteras. Ams (Arbetsmarknadsstyrelsen) och länsarbetsnämnderna avvecklas som egna myndigheter vid årsskiftet 2007/2008. Även Integrationsverket avvecklas, som ett led i arbetet med att omforma integrationspolitiken. Vidare får Arbetsmiljöverket ett förändrat och begränsat uppdrag och Arbetslivsinstitutet avvecklas.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till proposition 2006/07:1 utgiftsområde 13 punkt 13. I övrigt bifall till propositionen. Avslag på motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut

Ärendets gång

1

Förslag

28 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-12-20
Justering: 2006-12-20
Betänkande publicerat: 2006-12-21
Trycklov: 2006-12-20
Reservationer 27
Betänkande 2006/07:AU5

Alla beredningar i utskottet

2006-12-20

Anslag till arbetsmarknad och arbetsliv (AU5)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till budgetförslaget om arbetsmarknad och arbetsliv. Förslaget innebär att flertalet arbetsmarknadsåtgärder avskaffas, som plusjobb, akademikerjobb, utbildningsjobb och statligt finansierade feriearbeten. Datortek, interpraktikstipendier och friår försvinner också. I stället ska matchning av arbetssökande och lediga arbeten prioriteras. Ams (Arbetsmarknadsstyrelsen) och länsarbetsnämnderna avvecklas som egna myndigheter vid årsskiftet 2007/2008. Även Integrationsverket avvecklas, som ett led i arbetet med att omforma integrationspolitiken. Vidare får Arbetsmiljöverket ett förändrat och begränsat uppdrag och Arbetslivsinstitutet avvecklas. Arbetsmarknadsutskottet har i ett annat betänkande (se 2006/07:AU3) föreslagit att den successiva sänkningen av arbetslöshetsersättningen ska gälla från och med den 5 mars i stället för den 1 januari som regeringen föreslagit. Senareläggningen innebär att ersättningen till arbetslösa blir 285 miljoner kronor högre än beräknat. För att finansiera detta tas motsvarande belopp från det anslag som ska användas för köp av arbetsmarknadsutbildning. Utskottet förutsätter att regeringen ser till att denna minskning av medel inte påverkar utrymmet för yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning eller andra prioriterade insatser.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-12-21
4

Beslut

Beslut: 2006-12-21
19 förslagspunkter, 11 acklamationer, 8 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 21 december 2006

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Allmänna frågor om arbetsmarknadspolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:Fi244 av Göran Persson i Stjärnhov m.fl. (s) yrkande 23,
2006/07:A347 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 6 i denna del och
2006/07:A348 av Ulf Holm m.fl. (mp) yrkande 1.

Reservation 1 (s)
Reservation 2 (v)
Reservation 3 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1117012
m93004
c24005
fp23005
kd19005
v00175
mp00163
Totalt1601173339

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Arbetsmarknadspolitikens mål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:A244 av Gunilla Wahlén m.fl. (v).

Reservation 4 (v)

3. Ett reformerat arbetsmarknadsverk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:Fi244 av Göran Persson i Stjärnhov m.fl. (s) yrkande 21 i denna del.

Reservation 5 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1118011
m93004
c24005
fp23005
kd19005
v40135
mp15103
Totalt1791191338

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Integrationsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:Sf223 av Peter Eriksson m.fl. (mp) yrkande 4 i denna del,
2006/07:Sf251 av Kalle Larsson m.fl. (v) yrkande 8 i denna del,
2006/07:A239 av Luciano Astudillo m.fl. (s) i denna del och
2006/07:A270 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 6 i denna del.

Reservation 6 (v)
Reservation 7 (mp)

5. Aktörer på arbetsförmedlingsområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:Fi244 av Göran Persson i Stjärnhov m.fl. (s) yrkande 21 i denna del,
2006/07:Ub255 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) yrkande 17,
2006/07:A247 av Karl Sigfrid och Oskar Öholm (båda m),
2006/07:A259 av Lars Hjälmered och Göran Lindblad (båda m),
2006/07:A309 av Mikaela Valtersson (mp) yrkandena 1 och 2,
2006/07:A347 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 6 i denna del och
2006/07:A348 av Ulf Holm m.fl. (mp) yrkande 12.

Reservation 8 (s)
Reservation 9 (v)
Reservation 10 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0119011
m93004
c23006
fp23005
kd18006
v00175
mp00163
Totalt1571193340

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Stöd till start av näringsverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:A243 av Christer Adelsbo och Göran Persson i Simrishamn (båda s) och
2006/07:A348 av Ulf Holm m.fl. (mp) yrkande 11.

Reservation 11 (mp)

7. Övriga arbetsmarknadspolitiska program

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:A271 av Veronica Palm m.fl. (s) yrkande 5,
2006/07:A332 av Monica Green (s),
2006/07:A347 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 4 och
2006/07:A348 av Ulf Holm m.fl. (mp) yrkandena 8 och 9.

Reservation 12 (v)
Reservation 13 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s3807913
m93004
c24005
fp23005
kd18006
v01705
mp00163
Totalt196179541

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Lönebidrag och Samhall

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:A294 av Jasenko Omanovic och Eva Sonidsson (båda s) och
2006/07:A348 av Ulf Holm m.fl. (mp) yrkande 10.

Reservation 14 (mp)

9. Integrations- och antidiskrimineringsarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:A270 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 2 och
2006/07:A348 av Ulf Holm m.fl. (mp) yrkandena 3 och 5.

Reservation 15 (v)
Reservation 16 (mp)

10. Kommunernas ansvar för flyktingmottagande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:Sf251 av Kalle Larsson m.fl. (v) yrkande 8 i denna del,
2006/07:A239 av Luciano Astudillo m.fl. (s) i denna del och
2006/07:A270 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 6 i denna del.

Reservation 17 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 17 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s2708815
m93004
c24005
fp23005
kd19005
v01705
mp16003
Totalt202178842

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

11. Höjda ersättningar för flyktingmottagandet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:Sf251 av Kalle Larsson m.fl. (v) yrkande 9.

Reservation 18 (v)

12. Kommunal introduktionsverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:Sf223 av Peter Eriksson m.fl. (mp) yrkande 4 i denna del.

Reservation 19 (mp)

13. Allmänna frågor om arbetslivspolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:Fi244 av Göran Persson i Stjärnhov m.fl. (s) yrkande 27,
2006/07:A302 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 2,
2006/07:A319 av Phia Andersson m.fl. (s) yrkande 4 och
2006/07:A348 av Ulf Holm m.fl. (mp) yrkandena 13 och 14.

Reservation 20 (s)
Reservation 21 (v)
Reservation 22 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 20 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0119011
m93004
c24005
fp22006
kd19005
v00175
mp00163
Totalt1581193339

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

14. Arbetsdomstolens sammansättning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:Fi244 av Göran Persson i Stjärnhov m.fl. (s) yrkande 28,
2006/07:Ju372 av Mehmet Kaplan m.fl. (mp) yrkande 12 och
2006/07:A348 av Ulf Holm m.fl. (mp) yrkande 13 i denna del.

Reservation 23 (s)
Reservation 24 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 23 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0119011
m93004
c24005
fp23005
kd19005
v01525
mp00163
Totalt1591341838

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

15. HomO:s uppgifter m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:So463 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) yrkandena 7 och 13.

Reservation 25 (mp)

16. En ny jämställdhetsmyndighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:A229 av Carina Hägg m.fl. (s) och
2006/07:A238 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 3.

Reservation 26 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 26 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s2529112
m91006
c24005
fp23005
kd19005
v01705
mp16003
Totalt198199141

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

17. Delegation för hälsa och heltid

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:A348 av Ulf Holm m.fl. (mp) yrkande 15.

Reservation 27 (mp)

18. Anslag på utgiftsområde 13 för 2007

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a) Integrationsverkets avveckling
Riksdagen godkänner att Integrationsverket avvecklas per den 1 juli 2007.

b) Hemutrustningslån
Riksdagen godkänner att under 2007 lån får tas upp i Riksgäldskontoret för det samlade behovet av hemutrustningslån intill ett belopp av 1 400 000 000 kr.

c) Bemyndigande beträffande anslag 22:3
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2007 för ramanslag 22:3 Köp av arbetsmarknadsutbildning och övriga kostnader åta sig ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 500 000 000 kr under 2008-2011.

d) Bemyndigande beträffande anslag 22:4
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2007 för ramanslag 22:4 Lönebidrag och Samhall m.m. åta sig ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 5 900 000 000 kr under 2008-2010.

e) Bemyndigande beträffande anslag 22:6
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2007 för ramanslag 22:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2000-2006 åta sig ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 1 400 000 000 kr under 2008.

f) Bemyndigande beträffande anslag 22:7
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2007 för ramanslag 22:7 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007-2013 åta sig ekonomiska förpliktelser som medför behov av framtida anslag på högst 900 000 000 kr under 2008-2015.

g) Bemyndigande beträffande anslag 22:8
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2007 för ramanslag 22:8 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering åta sig ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 7 000 000 kr under 2008-2010.

h) Avskaffande av anställningsstöd
Riksdagen godkänner regeringens förslag att avskaffa anställningsstöden, dock ej det särskilda anställningsstödet och anställningsstödet för långtidssjukskrivna med stödnivån 750 kr per dag.

i) Avskaffande av datortek
Riksdagen godkänner regeringens förslag att avskaffa datortek.

j) Arbetsmarknadsutbildning
Riksdagen godkänner regeringens förslag att icke-upphandlad arbetsmarknadsutbildning inte ska få förekomma inom det reguljära utbildningsväsendet.

k) Avskaffande av interpraktikstipendier
Riksdagen godkänner regeringens förslag att avskaffa interpraktikstipendier.

l) Avskaffande av friår
Riksdagen godkänner regeringens förslag att avskaffa friåret.

m) Anvisning av anslag under utgiftsområde 13
Riksdagen anvisar för budgetåret 2007 anslagen under utgiftsområde 13 Arbetsmarknad enligt vad som framgår av bilaga 2.

n) Övriga motioner

19. Anslag på utgiftsområde 14 för 2007

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a) Bemyndigande beträffande anslag 23:1
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2007 för ramanslag 23:1 Arbetsmiljöverket besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 18 550 000 kr under 2008.

b) Arbetslivsinstitutets avveckling
Riksdagen godkänner att Arbetslivsinstitutet avvecklas per den 1 juli 2007.

c) Anvisning av anslag under utgiftsområde 14
Riksdagen anvisar för budgetåret 2007 anslagen under utgiftsområde 14 Arbetsliv enligt vad som framgår av bilaga 2.

d) Övriga motioner