Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna

Finansutskottets betänkande 2010/11:FiU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 december 2010

Beslut

Ja till regeringens budgetproposition (FiU1)

Riksdagen sa ja till regeringens budgetproposition för 2011. Beslutet gäller bland annat riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, statens inkomster och ramarna för statsbudgetens olika utgiftsområden. Ramarna styr sedan när riksdagen senare under december fattar beslut om de olika anslagen. Utgiftstaket för staten blir 1 063 miljarder kronor 2011, 1 083 miljarder kronor 2012, 1 093 miljarder kronor 2013 och 1 103 miljarder kronor 2014. Beslutet innebär bland annat följande prioriteringar: Förstärkningar av de arbetsmarknadspolitiska insatserna. Kommunerna får 3 miljarder i extra statsbidrag. Totalt satsas 7,5 miljarder kronor på sänkt inkomstskatt för pensionärer. Höjda bostadsbidrag till familjer med barn. Nya åtgärder för att förbättra sjukvården och äldreomsorgen. Nya satsningar på havsmiljö, miljöteknik och energiforskning.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna (FiU1)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger sa ja till regeringens budgetproposition för 2011. Förslaget gäller bland annat riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, statens inkomster och ramarna för statsbudgetens olika utgiftsområden. Ramarna styr sedan när riksdagen senare under december fattar beslut om de olika anslagen.

Utgiftstaket för staten blir 1 063 miljarder kronor 2011, 1 083 miljarder kronor 2012, 1 093 miljarder kronor 2013 och 1 103 miljarder kronor 2014. Beslutet innebär bland annat följande prioriteringar:

  • Förstärkningar av de arbetsmarknadspolitiska insatserna.
  • Kommunerna får 3 miljarder i extra statsbidrag.
  • Totalt satsas 7,5 miljarder kronor på sänkt inkomstskatt för pensionärer.
  • Höjda bostadsbidrag till familjer med barn.
  • Nya åtgärder för att förbättra sjukvården och äldreomsorgen.
  • Nya satsningar på havsmiljö, miljöteknik och energiforskning.
  • Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.