Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna, m.m.

Finansutskottets betänkande 1998/99:FiU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 december 1998

Beslut

Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna (FiU1)

Riksdagen godkände regeringens förslag i budgetpropositionen om ramar för statsbudgetens 27 utgiftsområden och en beräkning av statsbudgetens inkomster för budgetåret 1999. Utgiftsramarna är styrande för riksdagens fortsatta behandling av budgetförslagen. Inkomsterna för 1999 beräknas till 696,4 miljarder kronor. Statsbudgetens utgifter beräknas till 680,4 miljarder kronor. Statsbudgeten visar därmed ett överskott på 16 miljarder kronor.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

58 motioner, 1 proposition, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1998-11-12
Justering: 1998-11-19
Betänkande 1998/99:FiU1

Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna (FiU1)

Finansutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag i budgetpropositionen om ramar för statsbudgetens 27 utgiftsområden och en beräkning av statsbudgetens inkomster för budgetåret 1999. När riksdagen fattat beslut om utgiftsramarna är de styrande för riksdagens fortsatta behandling av budgetförslagen. Utskottet föreslår att inkomsterna för 1999 beräknas till 696,4 miljarder kronor. Statsbudgetens utgifter beräknas till 680,4 miljarder kronor. Statsbudgeten visar därmed ett överskott på 16 miljarder kronor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1998-12-02
4

Beslut

Beslut: 1998-12-02

Protokoll med beslut