Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna, m.m.

Finansutskottets betänkande 1999/2000:FiU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 november 1999

Beslut

Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna (FiU1)

Riksdagen godkände regeringens förslag i budgetpropositionen om ramar för statsbudgetens 27 utgiftsområden och en beräkning av statsbudgetens inkomster för budgetåret 2000. Utgiftsramarna är styrande för riksdagens fortsatta behandling av budgetförslagen. Statsbudgeten visar för budgetåret 2000 ett överskott på 82,5 miljarder kronor. Överskottet ska användas till att betala av på den svenska statsskulden.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

76 motioner, 2 propositioner, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1999-10-26
Justering: 1999-11-04
Betänkande 1999/2000:FiU1

Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna (FiU1)

Finansutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag i budgetpropositionen om ramar för statsbudgetens 27 utgiftsområden och en beräkning av statsbudgetens inkomster för budgetåret 2000. Utgiftsramarna är styrande för riksdagens fortsatta behandling av budgetförslagen. Statsbudgeten visar för budgetåret 2000 ett överskott på 82,5 miljarder kronor. Överskottet föreslås användas till att betala av på den svenska statsskulden.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1999-11-18
4

Beslut

Beslut: 1999-11-18

Protokoll med beslut