Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna

Finansutskottets betänkande 1996/97:FiU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 november 1996

Beslut

Utgiftsramar och statsinkomster (FiU1)

Riksdagen beslutade om ramar för statsbudgetens 27 utgiftsområden och en beräkning av statsbudgetens inkomster. Utgiftsramarna var styrande för riksdagens fortsatta behandling av regeringens budgetförslag. Inkomsterna och utgifterna justerades upp med 1,2 miljarder kronor i förhållande till regeringens förslag i budgetpropositionen. Skälet var att riksdagen ville göra det möjligt för AU och riksdagen att ändra ett tidigare ställningstagande till utgifterna för arbetslöshetsförsäkringen och dess finansiering. Utgiftstaket för 1997 på 723 miljarder kronor, som riksdagen beslutade om i juni 1996, låg fast.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

113 motioner, 5 propositioner

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Justering: 1996-11-14
Betänkande 1996/97:FiU1

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1996-11-21
4

Beslut

Beslut: 1996-11-22

Protokoll med beslut