Utgiftsramar och beräkning avstatsinkomsterna, m.m.

Finansutskottets betänkande 2002/03:FIU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 december 2002

Beslut

Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna (FiU1)

Riksdagen godkände regeringens förslag i budgetpropositionen, men beslutade om vissa ändringar och kompletteringar. Budgetunderskottet ökar med 0,8 miljarder kronor jämfört med regeringens förslag i budgetpropositionen. Ändringarna är en följd av att riksdagen ställde sig bakom regeringens proposition om uppskjuten beskattning av vissa andelsbyten liksom Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiet de Grönas gemensamma motion med vissa kompletteringar av budgetpropositionens förslag. Nivån ändras på ramarna för sex utgiftsområden. Den största ändringen är 0,5 miljarder kronor till kommunerna som kompensation för uteblivna skatteintäkter. Detta följer på att den gröna skatteväxlingen på 2,6 miljarder kronor i regeringens förslag nu ökas till 3 miljarder. De statliga inkomsterna räknas ned, framför allt till följd av ett förslag om nya skatteregler för personer som sålt fåmansföretag och fått betalt i aktier och därefter skattat för orealiserade vinster. Riksdagen godkände inte regeringens förslag att minska de s.k. Dagmarpengarna, ett statsbidrag till hälso- och sjukvården. Ett s.k. ROT-avdrag införs för miljöförbättrande åtgärder i bostäder under perioden 2003-2005. Försöksperioden med sänkt förmånsvärde för miljöanpassade bilar förlängs till 2005.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen punkterna 2, 8, 10, 27, 33, och 36, i övrigt bifall, bifall till motion Fi230 yrkandena 1 och 12-17 samt motion N394 yrkande 3, i övrigt avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

45 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2002-11-14
Justering: 2002-11-21
Betänkande publicerat: 2002-11-28
Trycklov: 2002-11-28
Reservationer 16
Betänkande 2002/03:FIU1

Alla beredningar i utskottet

2002-11-14, 2002-11-07, 2002-11-05, 2002-10-10

Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna (FiU1)

Finansutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag i budgetpropositionen, men föreslår vissa ändringar och kompletteringar. Utskottets förslag innebär att budgetunderskottet ökar med 0,8 miljarder kronor jämfört med regeringens förslag i budgetpropositionen. Ändringarna är en följd av att utskottet ställer sig bakom regeringens proposition om uppskjuten beskattning av vissa andelsbyten liksom Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiet de Grönas gemensamma motion med vissa kompletteringar av budgetpropositionens förslag. Nivån ändras på ramarna för sex utgiftsområden. Den största ändringen är 0,5 miljarder kronor till kommunerna som kompensation för uteblivna skatteintäkter. Detta följer på att den gröna skatteväxlingen på 2,6 miljarder kronor i regeringens förslag nu ökas till 3 miljarder. De statliga inkomsterna räknas ned, framför allt till följd av ett förslag om nya skatteregler för personer som sålt fåmansföretag och fått betalt i aktier och därefter skattat för orealiserade vinster. Utskottet föreslår vidare att riksdagen inte godkänner regeringens förslag att minska de s.k. Dagmarpengarna, ett statsbidrag till hälso- och sjukvården. Ett s.k. ROT-avdrag införs för miljöförbättrande åtgärder i bostäder under perioden 2003-2005. Försöksperioden med sänkt förmånsvärde för miljöanpassade bilar förlängs till 2005.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2002-12-04
4

Beslut

Beslut: 2002-12-04
13 förslagspunkter, 9 acklamationer, 4 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2002/03:1 Finansplanen punkt 1 och avslår motionerna 2002/03:Fi231 yrkandena 1 och 12, 2002/03:Fi232 yrkande 1, 2002/03:Fi233 yrkandena 1-3, 2002/03:Fi234 yrkandena 1 och 2 och 2002/03:MJ420 yrkande 2.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s135009
m14707
c01903
fp04602
kd22704
v25005
mp16001
-0000
Totalt179139031

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Gröna nyckeltal i EU (avsnitt 1.4.1)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:U324 yrkande 13.

Reservation 2 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s135009
m48007
c20002
fp46002
kd29004
v25005
mp01601
-0000
Totalt30316030

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Miljökonsekvensbeskrivningar i budgetpropositionen (avsnitt 1.4.2)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:MJ432 yrkande 24.

Reservation 3 (kd)

4. Mål för budgetpolitiken (avsnitt 2.3)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Fi231 yrkande 8, 2002/03:Fi233 yrkande 10 och 2002/03:Fi234 yrkandena 4 och 5.

Reservation 4 (m)
Reservation 5 (kd)
Reservation 6 (c)
Reservation 7 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s135009
m20458
c02002
fp10452
kd00294
v24006
mp16001
-0000
Totalt1782011932

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Budgetförslagen för 2003 (avsnitten 2.4-2.12, 3 och 4.1)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2002/03:1 Finansplanen punkterna 3, 5-7, 9, 11, 28-32, 34, 35, 37 och 38, de nio senare i denna del, och motionerna 2002/03:Fi230 yrkandena 1, 12;1, 12;2, 12;3 och 13-17 och 2002/03:N394 yrkande 3, bifaller delvis proposition 2002/03:1 Finansplanen punkterna 2, 8, 27, 33 och 36, de tre senare i denna del, och avslår motionerna 2002/03:Fi203, 2002/03:Fi205, 2002/03:Fi207 yrkandena 1-4, 2002/03:Fi227, 2002/03:Fi228, 2002/03:Fi229, 2002/03:Fi231 yrkandena 2-5, 9 och 11, 2002/03:Fi232 yrkandena 2-6 och 26, 2002/03:Fi233 yrkandena 5-7, det senare i denna del, 8, 11 och 12, 2002/03:Fi234 yrkandena 3, 6, 11 och 12, 2002/03:Fi243, 2002/03:Fi245 yrkandena 1 och 2, 2002/03:Fi251, 2002/03:Fi252, 2002/03:Fi254 yrkandena 1-3, 2002/03:Fi255 yrkandena 1-8, 2002/03:Fi256 yrkandena 1-24 och 26-33, 2002/03:Fi261, 2002/03:Fi268, 2002/03:Fi277, 2002/03:Fi286 yrkandena 1-9, 11, 13-20, 22, 23, 25-31 och 33, 2002/03:Fi287 yrkandena 1-16, 18, 19, 21-24 och 26-39, 2002/03:Sk223, 2002/03:Sk295, 2002/03:Sk346 yrkande 2, 2002/03:Sk382 yrkandena 1-4, 7-12, 14, 22 och 24-26, 2002/03:Sk383 yrkandena 2, 3, 5-9, 12 och 14, 2002/03:Sk397, 2002/03:Sk417 yrkandena 8, 14 och 15, 2002/03:Kr297 yrkande 13, 2002/03:T288 yrkande 2, 2002/03:MJ268 yrkandena 4 och 5, 2002/03:MJ377 yrkande 2, 2002/03:MJ432 yrkande 23, 2002/03:MJ487 yrkande 2, 2002/03:N301 yrkande 9, 2002/03:N304 yrkande 4, 2002/03:N307 yrkande 3, 2002/03:N394 yrkande 2, 2002/03:A315 yrkande 2 och 2002/03:Bo216 yrkande 6.

Reservation 8 (m)
Reservation 9 (fp)
Reservation 10 (kd)
Reservation 11 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s135009
m04807
c00202
fp00462
kd00294
v25005
mp16001
-0000
Totalt176489530

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Lagförslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2002/03:1 Finansplanen punkterna 28-32, 34, 35, 37 och 38, alla i denna del, och bifaller delvis proposition 2002/03:1 Finansplanen punkterna 27, 33 och 36, alla i denna del.

7. Preliminär fördelning av utgifterna på utgiftsområden 2004 (avsnitt 4.2)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller delvis proposition 2002/03:1 Finansplanen punkt 10 och avslår motionerna 2002/03:Fi231 yrkande 6, 2002/03:Fi232 yrkande 7, 2002/03:Fi233 yrkandena 7 i denna del och 9 och 2002/03:Fi234 yrkandena 7 och 8.

Reservation 12 (m)
Reservation 13 (fp)
Reservation 14 (kd)
Reservation 15 (c)

8. Bemyndigande om upplåning (avsnitt 4.3)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2002/03:1 Finansplanen punkt 4.

9. Lån för myndigheternas investeringar i anläggningstillgångar för förvaltningsändamål (avsnitt 4.4.1)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2002/03:1 Finansplanen punkt 12.

10. Myndigheternas räntekontokrediter (avsnitt 4.4.2)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2002/03:1 Finansplanen punkt 13.

11. Sjunde AP-fondstyrelsens lån och räntekontokredit i Riksgäldskontoret (avsnitt 4.4.3)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2002/03:1 Finansplanen punkt 14.

12. Bemyndigande för ramanslag (avsnitt 4.5)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2002/03:1 Finansplanen punkt 15.

13. Försäljning av statliga tillgångar (avsnitt 5.1)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Fi210 yrkandena 1 och 2, 2002/03:Fi232 yrkande 24 och 2002/03:Fi234 yrkande 13.

Reservation 16 (m, c, fp, kd)