Utjämnat värde för buffertfonden vid beräkning av balanstalet

Socialförsäkringsutskottets bet 2009/10:SfU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 oktober 2009

Beslut

Mindre konjunkturkänsliga pensioner (SfU6)

Skulderna i pensionssystemet är för första gången större än tillgångarna. Det beror främst på att värdet på AP-fonderna (allmänna pensionsfonderna) har sjunkit till följd av den ekonomiska krisen 2008. Pensionerna förväntas därför minska 2010. Riksdagen har nu sagt ja till ett regeringsförslag som går ut på att pensionssystemet blir mindre känsligt för svängningar på börsen. Beslutet innebär att vid uträkningen av balanstalet inom ålderspensionssystemet ska AP-fondernas värde beräknas som ett medelvärde för de tre senaste åren. I dag används marknadsvärdet för det senaste året. Balanstalet är kvoten mellan pensionssystemets totala tillgångar och skulder. Är skulderna större än tillgångarna blir balanstalet negativt, vilket påverkar den årliga omräkningen av de inkomstgrundade pensionerna. Beslutet börjar gälla den 25 november 2009 och tillämpas första gången när balanstalet fastställs för 2010.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-08-11
Justering: 2009-09-24
Betänkande publicerat: 2009-09-30
Trycklov: 2009-09-30
Reservationer 3
bet 2009/10:SfU6

Mindre konjunkturkänsliga pensioner (SfU6)

Skulderna i pensionssystemet är för första gången större än tillgångarna. Det beror främst på att värdet på AP-fonderna (allmänna pensionsfonderna) har sjunkit till följd av den ekonomiska krisen 2008. Pensionerna förväntas därför minska 2010. Socialförsäkringsutskottet föreslår nu att riksdagen godkänner ett regeringsförslag som går ut på att pensionssystemet blir mindre känsligt för svängningar på börsen. Förslaget innebär att vid uträkningen av balanstalet inom ålderspensionssystemet ska AP-fondernas värde beräknas som ett medelvärde för de tre senaste åren. I dag används marknadsvärdet för det senaste året. Balanstalet är kvoten mellan pensionssystemets totala tillgångar och skulder. Är skulderna större än tillgångarna blir balanstalet negativt, vilket påverkar den årliga omräkningen av de inkomstgrundade pensionerna. Förslaget föreslås börja gälla den 25 november 2009 och tillämpas första gången när balanstalet fastställs för 2010.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-10-14
4

Beslut

Beslut: 2009-10-21
2 förslagspunkter, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 21 oktober 2009

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Suspenderade balanseringsregler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:Sf2 av Kalle Larsson m.fl. (v) yrkandena 1-3.

Reservation 1 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s962032
m830014
c23006
fp21007
kd20004
v02200
mp17002
Totalt26024065

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Utjämnat värde för buffertfonden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:219 och avslår motionerna
2009/10:Sf1 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) yrkandena 1 och 2 samt
2009/10:Sf2 av Kalle Larsson m.fl. (v) yrkande 4.

Reservation 2 (v)
Reservation 3 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s980032
m830014
c23006
fp20017
kd19014
v00220
mp01702
Totalt243172465

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag