Utökad undervisningstid i matematik

Utbildningsutskottets bet 2012/13:UbU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 april 2013

Beslut

Mer matematik för elever i grundskolan (UbU16)

Matematikundervisningen i grundskolan och motsvarande skolformer ska utökas med 120 timmar i grundskolan. Syftet är att öka elevernas kunskaper i matematik som har blivit sämre under 2000-talet. Totalt ökar antalet undervisningstimmar i matematik i grundskolan från 900 till 1020. Den totala undervisningstiden i grundskolan ökar på motsvarande sätt med 120 timmar.

Som en del i sin profilering har grundskolorna möjlighet att själva bestämma hur en del av undervisningstimmarna ska fördelas mellan olika ämnen. Timplanen för grundskolan ändras så att antalet undervisningstimmar i svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska inte får minskas till följd av skolans val.

De nya reglerna ska gälla från den 1 juli 2013. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-03-07
Justering: 2013-03-21
Betänkande publicerat: 2013-03-22
Trycklov: 2013-03-22
Reservationer 4
bet 2012/13:UbU16

Mer matematik för elever i årskurs 1-3 (UbU16)

Matematikundervisningen i grundskolan och motsvarande skolformer ska utökas med 120 timmar i årskurs 1-3. Syftet är att öka elevernas kunskaper i matematik som har blivit sämre under 2000-talet. Eleverna ska få mer undervisning under de första skolåren för att man tidigt ska kunna upptäcka och åtgärda brister i matematikkunskaperna. Totalt ökar antalet undervisningstimmar i matematik i grundskolan från 900 till 1020. Den totala undervisningstiden i grundskolan ökar på motsvarande sätt med 120 timmar.

Som en del i sin profilering har grundskolorna möjlighet att själva bestämma hur en del av undervisningstimmarna ska fördelas mellan olika ämnen. Timplanen för grundskolan ändras så att antalet undervisningstimmar i svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska inte får minskas till följd av skolans val.

De nya reglerna ska gälla från den 1 juli 2013. Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-04-24
4

Beslut

Beslut: 2013-04-24
5 förslagspunkter, 1 acklamation, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 24 april 2013

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Åtgärder tidigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ub10 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 1 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S970015
M960011
MP02203
FP20004
C18005
SD20000
V01504
KD17002
Totalt26837044

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Uppdrag till Skolverket m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ub10 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) yrkandena 2 och 3.

Reservation 2 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S960016
M960011
MP23002
FP20004
C19004
SD19001
V01504
KD17002
Totalt29015044

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Tillgången till matematiklärare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ub11 av Jabar Amin m.fl. (MP) yrkande 2.

Reservation 3 (MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S970015
M960011
MP02302
FP20004
C19004
SD20000
V15004
KD17002
Totalt28423042

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Skolans val

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ub11 av Jabar Amin m.fl. (MP) yrkande 1.

Reservation 4 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S970015
M960011
MP02302
FP20004
C19004
SD20000
V01504
KD17002
Totalt26938042

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Lagförslaget

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller regeringens förslag till lag om ändring i skollagen (2010:800).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:64.