Utökade möjligheter till omedelbart avdrag för inventarier av mindre värde

Skatteutskottets bet 2008/09:SkU34

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 maj 2009

Beslut

Företag får ökade möjligheter till omedelbart avdrag för inventarier (SkU34)

Företag får ökade möjligheter till omedelbart avdrag för inventarier av mindre värde. Syftet är att göra reglerna enklare och göra det lättare för företagen att veta när inventarier ska anses vara av mindre värde och därmed omedelbart avdragsgilla. De nya reglerna innebär att företagen direkt får dra av inköp av de inventarier som har ett anskaffningsvärde som är mindre än ett halvt prisbasbelopp, vilket motsvarar 21 400 kronor för 2009.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-04-02
Justering: 2009-04-02
Betänkande publicerat: 2009-04-17
Trycklov: 2009-04-17
bet 2008/09:SkU34

Företag får ökade möjligheter till omedelbart avdrag för inventarier (SkU34)

Företag får ökade möjligheter till omedelbart avdrag för inventarier av mindre värde. Syftet är att göra reglerna enklare och göra det lättare för företagen att veta när inventarier ska anses vara av mindre värde och därmed omedelbart avdragsgilla. De nya reglerna innebär att företagen direkt får dra av inköp av de inventarier som har ett anskaffningsvärde som är mindre än ett halvt prisbasbelopp, vilket motsvarar 21 400 kronor för 2009. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-05-06
4

Beslut

Beslut: 2009-05-06
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Utökade möjligheter till omedelbart avdrag för inventarier av mindre värde

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:129.