Utökat svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan (ISAF) i Afghanistan

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2005/06:UFöU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 december 2005

Beslut

Förstärkt svenskt bidrag till FN-styrkan i Afghanistan (UFöU1)

Riksdagen tillstyrkte regeringens förslag om att ställa en väpnad styrka på högst 375 personer till förfogande under 24 månader för deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF). Säkerhetsstyrkan ska förstärka den svenska trupp som har funnits på plats i Afghanistan sedan 2002. Detta sker i samband med att Sverige från Storbritannien övertar ledningen av den multinationella enheten för säkerhet och återuppbyggnad i Mazar-e-Sharif. Angreppet mot en svensk patrull den 25 november 2005 då en soldat dödades och tre sårades allvarligt av en fjärrutlöst mina i staden Mazar-e-Sharif i norra Afghanistan visar att det svenska internationella engagemanget för fred och fattigdomsbekämpning i Afghanistan, som sker på FN:s uppdrag, rymmer påtagliga risker. Riksdagen beklagar djupt det skedda men menar att angrepp av detta slag inte får föranleda att Sverige vänder ryggen åt Afghanistans hårt prövade befolkning och drar tillbaka sin säkerhetsskapande insats från landet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall på propositionen, avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2005-11-24
Justering: 2005-11-29
Betänkande publicerat: 2005-11-30
Trycklov: 2005-11-30
Reservationer 1
Betänkande 2005/06:UFöU1

Alla beredningar i utskottet

2005-11-24, 2005-11-22

Förstärkt svenskt bidrag till FN-styrkan i Afghanistan (UFöU1)

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet föreslår att riksdagen tillstyrker regeringens förslag om att ställa en väpnad styrka på högst 375 personer till förfogande under 24 månader för deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF). Säkerhetsstyrkan ska förstärka den svenska trupp som har funnits på plats i Afghanistan sedan 2002. Detta sker i samband med att Sverige från Storbritannien övertar ledningen av den multinationella enheten för säkerhet och återuppbyggnad i Mazar-e-Sharif. Angreppet mot en svensk patrull den 25 november 2005 då en soldat dödades och tre sårades allvarligt av en fjärrutlöst mina i staden Mazar-e-Sharif i norra Afghanistan visar att det svenska internationella engagemanget för fred och fattigdomsbekämpning i Afghanistan, som sker på FN:s uppdrag, rymmer påtagliga risker. Utskottet beklagar djupt det skedda men menar att angrepp av detta slag inte får föranleda att Sverige vänder ryggen åt Afghanistans hårt prövade befolkning och drar tillbaka sin säkerhetsskapande insats från landet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-12-06
4

Beslut

Beslut: 2005-12-07
1 förslagspunkt, 1 votering

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Utökat svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan (ISAF) i Afghanistan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2005/06:34 och avslår motionerna 2005/06:U1 yrkandena 1 och 2 samt 2005/06:U2 yrkandena 1-3.

Reservation 1 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1260018
m440011
c20002
fp370011
kd30003
v02116
mp10502
-1100
Totalt26827153

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag