Utrikesutskottets betänkande i anledning av Kungl. Maj:ts proposition 1973:85 angående utgifter på tilläggsstat III till riksstaten för budgetåret 1972/73, i vad avser utrikesdepartementets verksamhetsområde, jämte motioner

Utrikesutskottets betänkande 1973:UU12

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut