Utrikesutskottets betänkande i anledning av propositionen 1973:121 angående medel för den svenska andelen av kostnaderna för det nordiska ministerrådssekretariatet i Oslo

Utrikesutskottets betänkande 1973:UU13

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut