Utrikesutskottets betänkande i anledning av motion om svenskt erkännande av Demokratiska folkrepubliken Korea m. m.

Utrikesutskottets betänkande 1973:UU18

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut