Utrikesutskottets betänkande i anledning av motion om anslag för varubistånd till Bangladesh och Vietnam

Utrikesutskottets betänkande 1973:UU2

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut