Utrikesutskottets betänkande i anledning av motion om svenskt bistånd till motståndsrörelsen i Chile

Utrikesutskottets betänkande 1973:UU20

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut