Utrikesutskottets betänkande i anledning av skrivelser från Nordiska rådets svenska delegation rörande rådets tjugoförsta session, första och andra samlingarna

Utrikesutskottets betänkande 1973:UU23

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut