Utrikesutskottets betänkande i anledning av motion om utvidgning av folkrättens regler för krigföring

Utrikesutskottets betänkande 1973:UU9

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut