Utrikesutskottets betänkande med anledning av propositionen 1973:122 angående godkännande av överenskommelse om Nordiska ministerrådets sekretariat och deras rättsliga ställning m.m., jämte motion

Utrikesutskottets betänkande 1973:UU14

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut