Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2015-2019

Finansutskottets bet 2019/20:FiU45

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut