Utveckling av den nationella strategin för attförverkliga FN:s konvention om barnets rättighetersamt andra barnfrågor

Socialutskottets betänkande 2003/04:SOU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 maj 2004

Beslut

Barnkonventionen i Sverige (SoU9)

Regeringen har rapporterat till riksdagen om hur den tänker fortsätta arbeta för att Sverige ska leva upp till FN:s konvention om barnens rättigheter. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra något mer.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Ärendets gång

1

Förslag

82 motioner, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2004-03-16
Justering: 2004-04-20
Betänkande publicerat: 2004-05-07
Trycklov: 2004-05-05
Reservationer 48
Betänkande 2003/04:SOU9

Barnkonventionen i Sverige (SoU9)

Regeringen har rapporterat till riksdagen om hur den tänker fortsätta arbeta för att Sverige ska leva upp till FN:s konvention om barnens rättigheter. Socialutskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet utan att göra något mer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2004-05-13
4

Beslut

Beslut: 2004-05-13
45 förslagspunkter, 38 acklamationer, 7 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Allmänna utgångspunkter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So11 yrkandena 1 och 2 och 2003/04:So13 yrkande 2.

Reservation 1 (m)
Reservation 2 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140030
m043012
c17005
fp330114
kd00267
v25005
mp13004
-0000
Totalt202432777

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Fortsatt arbete med uppföljning av barnkonventionen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:So10 yrkande 1.

Reservation 3 (fp)

3. Föräldrarnas roll och ansvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So11 yrkande 3 och 2003/04:So13 yrkande 1.

Reservation 4 (m)
Reservation 5 (kd)

4. Maxtaxereformens effekter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:So12 yrkande 5.

Reservation 6 (m, c, fp, kd)

5. Inkorporering av barnkonventionen i svensk rätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sf357 yrkande 29 och 2003/04:So337 yrkandena 1 och 2.

6. Införlivande av barnkonventionen i lagstiftningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:So250 yrkande 2 och 2003/04:So500 yrkande 2.

Reservation 7 (c)

7. Gemensam värdegrund för samtliga myndigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:So12 yrkande 6.

Reservation 8 (m, c, fp, kd)

8. Barnkonventionsarbetet på lokal nivå

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ju361 yrkande 1, 2002/03:So399 yrkande 3, 2003/04:Ju451 yrkande 1, 2003/04:So13 yrkande 3, 2003/04:So417 yrkande 2, 2003/04:So535 yrkandena 1 och 2 och 2003/04:So603.

Reservation 9 (v, mp)
Reservation 10 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140030
m430012
c17005
fp330114
kd10257
v02505
mp01304
-0000
Totalt208382677

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

9. Beakta kommunalt självstyre vid implementeringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:So12 yrkande 11.

10. Lokala barnombud

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So368 och 2003/04:So435.

Reservation 11 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140030
m421012
c17005
fp034014
kd26007
v25005
mp13004
-0000
Totalt23735077

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

11. Kunskap om barnkonventionen i högskoleutbildningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:So388 och 2003/04:So613.

12. Delaktighet och inflytande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Sf380 yrkande 2.

Reservation 12 (kd)

13. Barnstatistik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:So12 yrkande 3.

14. Barnrättscentrum

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So12 yrkande 4 och 2003/04:So457.

15. Skrivelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2003/04:47 till handlingarna.

16. Familjerådgivning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:L316 yrkande 4, 2002/03:Sf380 yrkande 9 i denna del, 2002/03:So453 yrkande 1, 2002/03:A242 yrkande 30 i denna del, 2003/04:Sf404 yrkande 8, 2003/04:So499 yrkande 1 och 2003/04:A371 yrkande 23 i denna del.

Reservation 13 (kd)

17. Stöd i föräldraskapet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Sf380 yrkande 7, 2002/03:So514 yrkande 7, 2002/03:A242 yrkandena 30 i denna del och 32, 2003/04:Ju349 yrkande 2, 2003/04:So500 yrkande 8 och 2003/04:A371 yrkandena 23 i denna del och 27.

Reservation 14 (m, c, fp)
Reservation 15 (mp)

18. Familjecentraler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Sf380 yrkande 9 i denna del och 2003/04:So239.

Reservation 16 (kd)

19. Nätverksstöd m.m. till ensamstående föräldrar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Sf379 yrkande 1 och 2003/04:Sf400 yrkande 1.

Reservation 17 (kd)

20. Forskning kring separationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:So249 och 2003/04:So286.

Reservation 18 (kd)

21. Utökat samarbete mellan barnavårdscentraler och skolhälsovård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:So436.

22. Barn- och ungdomspsykiatri

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:So507 yrkande 2, 2002/03:So515 yrkandena 1-3, 2003/04:So10 yrkande 2 och 2003/04:So12 yrkandena 2 och 7.

Reservation 19 (m, c, fp, kd)

23. Självmordsprevention

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:So12 yrkande 1.

Reservation 20 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 20 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140030
m043012
c01705
fp034014
kd02607
v25005
mp13004
-0000
Totalt152120077

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

24. Självskadebeteende hos flickor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So561 och 2003/04:Ub389 yrkande 2.

25. Ungas läkemedelsmissbruk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:So311.

26. Barns stress

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ub245 yrkande 3 och 2003/04:Ub271 yrkande 1.

Reservation 21 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 21 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140030
m430012
c17005
fp331014
kd26007
v25005
mp01304
-0000
Totalt25814077

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

27. Fetalt alkoholsyndrom

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:So247 yrkande 1 och 2003/04:So285 yrkandena 1 och 3.

Reservation 22 (fp, kd)

28. Nationellt kunskapscentrum för alkohol- och narkotikarelaterade fosterskador

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:So442 yrkande 14, 2003/04:So345 yrkande 23 och 2003/04:So510.

Reservation 23 (fp, kd)

29. Förutsättningar för vård enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:So286 och 2003/04:So509.

Reservation 24 (m, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 24 (m, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140030
m043012
c17005
fp034014
kd02607
v25005
mp13004
-0000
Totalt169103077

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

30. Förebyggande och andra insatser för barn i utsatta situationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ju261 yrkande 2, 2003/04:Ju291 yrkande 1, 2003/04:Ju443 yrkande 8, 2003/04:Ju451 yrkandena 4 och 7, 2003/04:So207, 2003/04:So271 yrkandena 4-6 och 12, 2003/04:So331, 2003/04:So369 yrkandena 1 och 3, 2003/04:So371, 2003/04:So380 yrkandena 1 och 2, 2003/04:So387, 2003/04:So500 yrkande 3, 2003/04:So504 yrkande 1 och 2003/04:Ub271 yrkandena 3 och 5.

Reservation 25 (m)
Reservation 26 (fp)
Reservation 27 (kd)
Reservation 28 (v)
Reservation 29 (c)
Reservation 30 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 27 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1130130
m104212
c10165
fp003414
kd02607
v30225
mp00134
-0000
Totalt1182612877

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

31. Barn till missbrukare, psykiskt sjuka m.fl.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So12 yrkandena 8 och 9, 2003/04:So394 yrkande 9, 2003/04:So411 yrkande 1, 2003/04:So412 yrkandena 2-4, 2003/04:So500 yrkande 5, 2003/04:So504 yrkande 24, 2003/04:So592 yrkande 11 och 2003/04:So645 yrkande 12.

Reservation 31 (c, fp)
Reservation 32 (kd)
Reservation 33 (v)
Reservation 34 (mp)

32. Skyldighet för socialnämnden att poisanmäla övergrepp mot barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ju451 yrkande 3 och 2003/04:So271 yrkande 1.

Reservation 35 (kd)

33. Barn i ekonomiskt utsatta familjer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So310, 2003/04:So417 yrkandena 3 och 6 och 2003/04:So461.

Reservation 36 (c, fp, kd)
Reservation 37 (v)
Reservation 38 (mp)

34. Könsstympning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ju391 yrkande 2, 2003/04:Ju444 yrkande 15, 2003/04:Ju479 yrkande 8, 2003/04:Sf326 yrkande 16, 2003/04:So244 yrkande 1, 2003/04:So504 yrkande 10, 2003/04:Ub394 yrkande 7 och 2003/04:A371 yrkande 29.

Reservation 39 (m, c, fp, kd)

35. Sekretesshinder mot polisanmälan om könsstympning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:So244 yrkande 2.

Reservation 40 (m, c, fp, kd)

36. Kriterier för grov könsstympning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ub394 yrkande 6.

37. Omskärelse av pojkar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So223 yrkandena 1 och 2 och 2003/04:So241.

38. Barn och viss skadlig påverkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ju478 yrkande 11, 2003/04:So271 yrkande 8 och 2003/04:So336 yrkandena 1 och 2.

Reservation 41 (kd)
Reservation 42 (v, mp)

39. Barn i s.k. hederskulturer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So273 yrkandena 2 och 3 och 2003/04:So282.

Reservation 43 (m)

40. Nationell skolpeng

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:So11 yrkande 4.

Reservation 44 (m)

41. Mobbning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:So11 yrkande 5.

Reservation 45 (m)

42. Specialskolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:So11 yrkande 6.

Reservation 46 (m)

43. Skolans betydelse för att förebygga sociala klyftor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:So10 yrkande 3.

Reservation 47 (fp)

44. Second opinion vid vårdnadsutredningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:So250 yrkande 4 och 2003/04:So500 yrkande 4.

Reservation 48 (c)

45. Andra motionsyrkanden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:L248 yrkande 2, 2002/03:So447 yrkande 11, 2002/03:So507 yrkande 6, 2002/03:So514 yrkande 6, 2002/03:A322 yrkandena 6 och 7, 2003/04:So369 yrkandena 2, 4 och 5 och 2003/04:So643 yrkande 8.