Utveckling av gymnasieskolan

Utbildningsutskottets betänkande 2003/04:UBU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 oktober 2004

Beslut

Förändringar av gymnasieskolan (2003/04:UbU13)

Skollagens bestämmelser om gymnasieskolan ändras. Det innebär att det införs ämnesbetyg i stället för kursbetyg. En gymnasieexamen införs för de elever som har uppnått godkänt i minst 90 % av de poäng som krävs för fullständig studiegång och har ett godkänt betyg på ett gymnasiearbete. Eleverna får möjlighet att söka gymnasieprogram i andra kommuner även om programmen finns i hemkommunen. Reglerna om riksrekryterande utbildning ändras så att beslut om sådan utbildning är tidsbegränsade. Historia införs som kärnämne och ska omfatta 50 poäng. Utrymmet för historieämnet tas från utrymmet för karaktärsämnena.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet.

Ärendets gång

1

Förslag

31 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2004-05-27
Justering: 2004-09-09
Betänkande publicerat: 2004-09-20
Trycklov: 2004-09-20
Reservationer 90
Betänkande 2003/04:UBU13

Förändringar av gymnasieskolan (2003/04:UbU13)

Skollagens bestämmelser om gymnasieskolan ändras. Det innebär att det införs ämnesbetyg i stället för kursbetyg. En gymnasieexamen införs för de elever som har uppnått godkänt i minst 90 % av de poäng som krävs för fullständig studiegång och har ett godkänt betyg på ett gymnasiearbete. Eleverna får möjlighet att söka gymnasieprogram i andra kommuner även om programmen finns i hemkommunen. Reglerna om riksrekryterande utbildning ändras så att beslut om sådan utbildning är tidsbegränsade. Historia införs som kärnämne och ska omfatta 50 poäng. Utrymmet för historieämnet tas från utrymmet för karaktärsämnena. Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2004-10-20
4

Beslut

Beslut: 2004-10-27
84 förslagspunkter, 78 acklamationer, 6 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Linjer i gymnasieskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ub12 yrkande 1.

Reservation 1 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1270017
m410014
c20002
fp04206
kd28005
v23007
mp17000
-0000
Totalt25642051

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Kvalitetssäkring av skolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ub9 yrkande 29.

Reservation 2 (m)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1270017
m042013
c20002
fp41007
kd28005
v23007
mp17000
-0000
Totalt25642051

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Skolans värdegrund

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ub10 yrkandena 30 och 31 samt 2003/04:Ub498 yrkande 1.

Reservation 3 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1270017
m420013
c20002
fp41007
kd02805
v23007
mp17000
-0000
Totalt27028051

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Arbetsro i skolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ub10 yrkande 34.

Reservation 4 (m, c, fp, kd)

5. Utveckling av kunskapssynen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ub10 yrkande 9 och 2003/04:Ub498 yrkande 2.

Reservation 5 (kd)

6. Individuell kunskapsrätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ub11 yrkande 1.

Reservation 6 (m, c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (m, c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1270017
m042013
c02002
fp41106
kd28005
v23007
mp17000
-0000
Totalt23663050

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Flexibel skolstart

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ub11 yrkande 2.

Reservation 7 (m, c)

8. Utbildningsgaranti

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ub11 yrkande 15 och 2003/04:Ub391 yrkande 6.

Reservation 8 (c)

9. Samarbete mellan skola och högskola

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ub10 yrkandena 36 och 39 samt 2003/04:Ub498 yrkande 28.

Reservation 9 (c, fp, kd)

10. Ansvarskontrakt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ub10 yrkande 32 och 2003/04:Ub498 yrkande 25.

Reservation 10 (kd)

11. Entreprenad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ub367 yrkande 25.

12. Individuella studieplaner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ub10 yrkande 33, 2003/04:Ub11 yrkande 5 och 2003/04:Ub391 yrkande 2.

Reservation 11 (c, kd)

13. Jämställdhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ub11 yrkande 14 och 2003/04:Ub12 yrkande 10.

Reservation 12 (m, c, fp, kd)

14. Snedrekrytering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ub10 yrkande 35 och 2003/04:Ub498 yrkandena 5 och 6.

Reservation 13 (kd)

15. Elevinflytande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ub9 yrkande 1, 2003/04:Ub10 yrkandena 40 och 41 samt 2003/04:Ub498 yrkandena 29 och 30.

Reservation 14 (m)
Reservation 15 (kd)

16. Meriterande elevrådsarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ub10 yrkande 42, 2003/04:Ub292 yrkande 10 och 2003/04:Ub498 yrkande 31.

Reservation 16 (c, kd, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (c, kd, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1270017
m420013
c02002
fp42006
kd02805
v02307
mp01700
-0000
Totalt21188050

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

17. Lokala styrelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ub10 yrkande 38, 2003/04:Ub11 yrkande 13, 2003/04:Ub271 yrkande 14, 2003/04:Ub391 yrkande 5 och 2003/04:Ub498 yrkande 27.

Reservation 17 (c, mp)
Reservation 18 (kd)

18. Högskolebehörighet som mål för gymnasieutbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ub9 yrkande 2, 2003/04:Ub276 yrkande 30, 2003/04:Ub367 yrkande 5 och 2003/04:Ub498 yrkande 3.

Reservation 19 (m, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 19 (m, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1270017
m042013
c20002
fp04206
kd02805
v23007
mp17000
-0000
Totalt187112050

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

19. Samverkan mellan kommuner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ub10 yrkande 24 och 2003/04:Ub498 yrkande 36.

Reservation 20 (kd)

20. Hemmkommuns skyldighet att betala ersättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2003/04:140 i denna del och avslår motionerna 2003/04:Ub9 yrkandena 16 och 17 samt 2003/04:Ub409.

Reservation 21 (m, fp)

21. Beräkningen av interkommunal ersättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2003/04:140 i denna del och avslår motionerna 2003/04:Ub9 yrkande 15, 2003/04:Ub12 yrkande 9 och 2003/04:Ub367 yrkande 33.

Reservation 22 (m)
Reservation 23 (fp)

22. Överklagande av vissa beslut om antagning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2003/04:140 i denna del.

23. Överklagande av interkommunal ersättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ub10 yrkande 25.

Reservation 24 (kd)

24. Inackorderingsstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2003/04:140 i denna del och avslår motionerna 2003/04:Ub10 yrkande 28 och 2003/04:Ub11 yrkande 7.

Reservation 25 (c, fp)
Reservation 26 (kd)

25. Uppföljning av rätten att söka utbildning utanför hemkommunen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ub8, 2003/04:Ub10 yrkande 26 och 2003/04:Ub11 yrkande 6.

Reservation 27 (c, kd)

26. Poängplan för nationella och specialutformade program

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2003/04:140 i denna del och avslår motionerna 2003/04:Ub9 yrkandena 18-21, 2003/04:Ub10 yrkande 17, 2003/04:Ub11 yrkande 11, 2003/04:Ub12 yrkande 5 i denna del, 2003/04:Ub391 yrkande 1 och 2003/04:Ub498 yrkande 9.

Reservation 28 (c, fp, kd)
Reservation 29 (m)

27. Borttagande av det individuella valet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ub12 yrkandena 4 och 5 i denna del.

Reservation 30 (fp)

28. Historieämnets betydelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ub9 yrkande 22 och 2003/04:Ub10 yrkande 16.

Reservation 31 (m)

29. Utvärdering av projektarbetet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ub10 yrkande 14.

30. Infärgning av kärnämnen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ub9 yrkande 27 och 2003/04:Ub367 yrkande 7.

Reservation 32 (m)
Reservation 33 (fp)

31. Religionskunskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ub10 yrkande 19 och 2003/04:Ub498 yrkande 11.

Reservation 34 (kd)

32. Idrott och hälsa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Kr282 yrkande 4.

33. Högskolekurser i gymnasieskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ub9 yrkande 3.

Reservation 35 (m)

34. Möjlighet att tentera av kurser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ub9 yrkande 8.

Reservation 36 (m, c, fp, kd)

35. Kvalitetssäkring av lokala kurser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ub9 yrkande 28.

Reservation 37 (m)

36. Möjlighet att läsa kurser på olika skolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ub498 yrkande 7.

Reservation 38 (kd)

37. Stress i skolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ub7 och 2003/04:Ub9 yrkande 10.

Reservation 39 (m)

38. Perspektiv i gymnasieskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ub10 yrkande 21.

Reservation 40 (kd)

39. Moderna språkens ställning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ub10 yrkande 23.

Reservation 41 (kd)

40. Införande av ämnesbetyg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2003/04:140 i denna del och avslår motionerna 2003/04:Ub9 yrkande 9, 2003/04:Ub10 yrkande 12, 2003/04:Ub12 yrkande 3, 2003/04:Ub367 yrkande 10 och 2003/04:Ub498 yrkande 13.

Reservation 42 (m)
Reservation 43 (fp)
Reservation 44 (kd)

41. Möjlighet att höja betyg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ub9 yrkande 7, 2003/04:Ub11 yrkande 12, 2003/04:Ub367 yrkande 18 och 2003/04:Ub391 yrkande 3.

Reservation 45 (m, c, fp, kd)

42. Antagning till högre utbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ub9 yrkande 11 och 2003/04:Ub10 yrkande 22.

Reservation 46 (m, fp, kd)

43. Fler betygssteg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ub9 yrkande 6, 2003/04:Ub10 yrkande 11 och 2003/04:Ub498 yrkande 12.

Reservation 47 (c, fp, kd)
Reservation 48 (m)

44. Utvecklingssamtal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ub10 yrkande 37 och 2003/04:Ub498 yrkande 26.

45. Examinationsformer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ub10 yrkande 10 och 2003/04:Ub367 yrkande 3.

Reservation 49 (fp)
Reservation 50 (kd)

46. Nationella prov

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ub10 yrkande 15 och 2003/04:Ub498 yrkande 14.

Reservation 51 (kd)

47. Utländska betyg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ub367 yrkande 31.

Reservation 52 (fp)

48. Gymnasieexamen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2003/04:140 i denna del och avslår motionerna 2003/04:Ub9 yrkande 12, 2003/04:Ub10 yrkandena 13 och 44, 2003/04:Ub11 yrkande 3, 2003/04:Ub12 yrkande 6, 2003/04:Ub391 yrkande 4 och 2003/04:Ub498 yrkande 15.

Reservation 53 (c, fp)
Reservation 54 (m)
Reservation 55 (kd)

49. Vissa examensfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ub367 yrkandena 11, 13 och 14.

Reservation 56 (fp)

50. Behörighetskrav till gymnasiet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ub9 yrkandena 4 och 5, 2003/04:Ub10 yrkande 29, 2003/04:Ub276 yrkande 29 och 2003/04:Ub367 yrkandena 1 och 8.

Reservation 57 (m)
Reservation 58 (fp)
Reservation 59 (kd)

51. Inträdesprov till gymnasiet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ub276 yrkande 28.

Reservation 60 (m)

52. Avskaffande av individuella program

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ub11 yrkande 4, 2003/04:Ub12 yrkande 8 och 2003/04:Ub367 yrkandena 2 och 4.

Reservation 61 (c, fp)

53. Förslag om individuella program

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ub9 yrkande 13, 2003/04:Ub10 yrkande 7 och 2003/04:Ub498 yrkande 4.

Reservation 62 (m)
Reservation 63 (kd)

54. Individuella program vid fristående skolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ub9 yrkande 14 och 2003/04:Ub10 yrkande 27.

Reservation 64 (m, c, fp, kd)

55. Det kommunala uppföljningsansvaret

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ub10 yrkande 6.

Reservation 65 (kd)

56. Gymnasial yrkesutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ub9 yrkande 23, 2003/04:Ub367 yrkande 6 och 2003/04:A257 yrkande 2.

Reservation 66 (m)
Reservation 67 (fp)

57. Införande av en yrkesutbildningsdelegation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ub10 yrkande 4 och 2003/04:Ub11 yrkande 8.

Reservation 68 (c)

58. Arbetsplatsförlagt lärande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ub10 yrkandena 2, 3 och 5.

Reservation 69 (kd)

59. Införande av lärlingsutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ub9 yrkandena 25 och 26, 2003/04:Ub10 yrkande 1, 2003/04:Ub11 yrkandena 9 och 10, 2003/04:Ub12 yrkande 7, 2003/04:Ub276 yrkande 31, 2003/04:Ub399 yrkande 1, 2003/04:Ub402 yrkandena 1 och 2 samt 2003/04:Ub496 yrkande 1.

Reservation 70 (m, c, fp, kd)

60. Lokalt samråd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ub9 yrkande 24 och 2003/04:Ub498 yrkande 16.

Reservation 71 (m, fp)
Reservation 72 (kd)

61. Eftergymnasial yrkesutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ub10 yrkande 8.

Reservation 73 (kd)

62. Riksrekrytering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2003/04:140 i denna del.

63. Genomförande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ub10 yrkande 46.

64. Lagförslaget i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2003/04:140 i denna del.

65. Ekonomiska konsekvenser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ub10 yrkande 45.

Reservation 74 (fp, kd)

66. Införande av entreprenörsutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ub10 yrkande 20, 2003/04:Ub367 yrkande 19 och 2003/04:Ub498 yrkande 17.

Reservation 75 (fp)
Reservation 76 (kd)

67. Införande av humanistisk linje

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ub12 yrkande 2.

Reservation 77 (fp)

68. Inriktning av studievägar i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ub395 yrkande 3, 2003/04:Ub498 yrkande 8 och 2003/04:MJ408 yrkande 34.

Reservation 78 (kd)

69. ANT-undervisning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ub367 yrkande 20 och 2003/04:Ub498 yrkande 37.

Reservation 79 (c, fp, kd)

70. Sex- och samlevnadsundervisning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ub367 yrkande 21 och 2003/04:Ub498 yrkande 18.

Reservation 80 (fp)
Reservation 81 (kd)

71. Körkortsutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ub310, 2003/04:Ub481, 2003/04:Ub492 och 2003/04:T469 yrkande 2.

72. Undervisning i konsumentkunskap och ekonomi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:L283 yrkande 2, 2003/04:Ub336 och 2003/04:Ub457 yrkande 2.

73. Kurser i kvinno- och migrationshistoria

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ub376.

74. Informationskampanj om kommunismens illdåd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ub10 yrkande 18 och 2003/04:Ub498 yrkande 10.

Reservation 82 (fp, kd)

75. Informationskampanj om sexhandel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ub387 yrkande 1.

76. Rätt till modersmålsundervisning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ub498 yrkande 38.

Reservation 83 (kd)

77. Omyndig elevs frånvaro

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ub10 yrkande 43 och 2003/04:Ub498 yrkande 34.

Reservation 84 (kd)

78. Elever med behov av särskilt stöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ub498 yrkande 32.

Reservation 85 (m, c, fp, kd)

79. Elevvårdens betydelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ub498 yrkande 33.

Reservation 86 (kd)

80. Profilskolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ub367 yrkandena 34 och 35.

Reservation 87 (fp)

81. Rektors roll som pedagogisk ledare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ub498 yrkande 20.

Reservation 88 (c, fp, kd)

82. Skolledarutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ub498 yrkandena 21 och 22.

Reservation 89 (kd)

83. Studier utomlands

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ub367 yrkande 30.

Reservation 90 (fp)

84. Avgiftsfri skollunch

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ub407 och 2003/04:Ub449.