Utveckling av nya bilmotorer och alternativa drivmedel

Näringsutskottets betänkande 1998/99:NU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 juni 1999

Beslut

Motioner om nya bilmotorer och alternativa drivmedel (NU12)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1998 om utveckling av nya bilmotorer och alternativa drivmedel.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Justering: 1999-05-18
Betänkande 1998/99:NU12

Motioner om nya bilmotorer och alternativa drivmedel (NU12)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 1998 om utveckling av nya bilmotorer och alternativa drivmedel.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1999-06-01
4

Beslut

Beslut: 1999-06-02

Protokoll med beslut