Utveckling av nya bilmotorer och alternativa drivmedel

Näringsutskottets bet 2005/06:NU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 oktober 2005

Beslut

Motioner om nya bilmotorer och alternativa drivmedel (NU5)

Riksdagen sa nej till motioner om utveckling av nya bilmotorer och alternativa drivmedel från allmänna motionstiden 2002, 2003 och 2004.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

10 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2005-06-22
Justering: 2005-09-21
Betänkande publicerat: 2005-10-11
Trycklov: 2005-10-10
Reservationer 2
bet 2005/06:NU5

Motioner om nya bilmotorer och alternativa drivmedel (NU5)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om utveckling av nya bilmotorer och alternativa drivmedel från allmänna motionstiden 2002, 2003 och 2004.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-10-19
4

Beslut

Beslut: 2005-10-19
1 förslagspunkt, 1 votering

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Utveckling av nya bilmotorer och alternativa drivmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ377 yrkande 10, 2002/03:N295 yrkandena 1 och 2, 2003/04:MJ431 yrkande 13, 2003/04:N284, 2003/04:N288 yrkande 11, 2003/04:N318, 2004/05:MJ368 yrkande 12, 2004/05:MJ501 yrkande 2, 2004/05:N225 och 2004/05:N307 yrkandena 19-21.

Reservation 1 (m, fp, kd)
Reservation 2 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1160028
m041014
c00184
fp13809
kd021012
v22006
mp13004
-1001
Totalt1531001878

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag