Utvecklingen inom den kommunala sektorn 2010

Finansutskottets betänkande 2010/11:FiU34

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 juni 2011

Beslut

Utvecklingen för kommuner och landsting (FiU34)

Det ekonomiska resultatet för kommunsektorn fortsätter att vara positivt. Det visar regeringens årliga redovisning av ekonomin och verksamheterna i kommuner och landsting som finansutskottet har granskat. Generellt sett klarade kommuner och landsting krisåret 2009 bra. Preliminära uppgifter för 2010 visar att resultatet har förbättrats ytterligare, från 14,4 miljarder kronor till 18,5 miljarder. Förbättringen förklaras av att de tillfälliga statsbidragen har ökat, att kostnadsökning har varit svag och att prognoserna över skatteintäkterna förbättrades under året. Utskottet anser att det är viktigt med information om hur väl statsbidragen uppfyller målen, och noterar att sådana uppgifter saknas i redogörelsen. Utskottet förutsätter att regeringen fortsätter att fördjupa kunskapen om statsbidragen med tonvikt på om bidragsgivningen nått sina mål, och att detta arbete i fortsättningen återspeglas i redogörelsen. Riksdagen avslutade ärendet med detta.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 skr
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2011-05-19
Justering: 2011-06-09
Betänkande publicerat: 2011-06-14
Trycklov: 2011-06-14
Reservationer 2
Betänkande 2010/11:FiU34

Alla beredningar i utskottet

2011-05-19

Utvecklingen för kommuner och landsting (FiU34)

Det ekonomiska resultatet för kommunsektorn fortsätter att vara positivt. Det visar regeringens årliga redovisning av ekonomin och verksamheterna i kommuner och landsting som finansutskottet har granskat. Generellt sett klarade kommuner och landsting krisåret 2009 bra. Preliminära uppgifter för 2010 visar att resultatet har förbättrats ytterligare, från 14,4 miljarder kronor till 18,5 miljarder. Förbättringen förklaras av att de tillfälliga statsbidragen har ökat, att kostnadsökning har varit svag och att prognoserna över skatteintäkterna förbättrades under året.

Utskottet anser att det är viktigt med information om hur väl statsbidragen uppfyller målen, och noterar att sådana uppgifter saknas i redogörelsen. Utskottet förutsätter att regeringen fortsätter att fördjupa kunskapen om statsbidragen med tonvikt på om bidragsgivningen nått sina mål, och att detta arbete i fortsättningen återspeglas i redogörelsen. Utskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet med detta.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-06-21
4

Beslut

Beslut: 2011-06-21
3 förslagspunkter, 1 acklamation, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 21 juni 2011

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Utvecklingen inom den kommunala sektorn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2010/11:102 till handlingarna.

2. Stöd till den kommunala sektorn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:Fi8 av Tommy Waidelich m.fl. (S).

Reservation 1 (S, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S193018
M940013
MP22003
FP21003
C19004
SD19001
V01702
KD16003
Totalt192110047

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Slopande av sfi-bonusen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:Fi7 av Richard Jomshof och Josef Fransson (båda SD).

Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S930019
M940013
MP22003
FP21003
C19004
SD01901
V30142
KD16003
Totalt268191448

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag