Utvecklingen inom den kommunala sektorn

Finansutskottets betänkande 1997/98:FiU26

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 juni 1998

Beslut

Den kommunala sektorn (FiU26)

Riksdagen behandlade regeringens redovisning av utvecklingen inom den kommunala sektorn. Skrivelsen lades till handlingarna.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

6 motioner, 1 skr
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1998-05-14
Justering: 1998-05-26
Betänkande 1997/98:FiU26

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1998-06-05
4

Beslut

Beslut: 1998-06-08

Protokoll med beslut