Utvecklingen inom den kommunala sektorn

Finansutskottets betänkande 2008/09:FiU27

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 juni 2009

Beslut

Utvecklingen inom den kommunala sektorn (FiU27)

Antalet kommuner och landsting som uppvisar positiva resultat har minskat för året 2008. Det visar regeringens årliga redovisning av ekonomin och verksamheterna i kommuner och landsting som lämnats till riksdagen. Av kommunerna uppvisar 75 procent positiva resultat medan siffran för landstingen är 50 procent. I resultaten ovan är eventuella extraordinära poster inte inräknade.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 skr
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-05-14
Justering: 2009-05-26
Betänkande publicerat: 2009-06-03
Trycklov: 2009-06-02
Reservationer 1
Betänkande 2008/09:FiU27

Utvecklingen inom den kommunala sektorn (FiU27)

Antalet kommuner och landsting som uppvisar positiva resultat har minskat för året 2008. Det visar regeringens årliga redovisning av ekonomin och verksamheterna i kommuner och landsting som lämnats till riksdagen. Av kommunerna uppvisar 75 procent positiva resultat medan siffran för landstingen är 50 procent. I resultaten ovan är eventuella extraordinära poster inte inräknade. Utskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet med detta.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-06-12
4

Beslut

Beslut: 2009-06-16
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 16 juni 2009

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skrivelsen om utvecklingen inom den kommunala sektorn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2008/09:102 till handlingarna.

2. Stöd till den kommunala sektorn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Fi20.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0113017
m870010
c26003
fp25003
kd18006
v01903
mp01900
Totalt156151042

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag