Utvecklingen inom den kommunala sektorn

Finansutskottets betänkande 2017/18:FiU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 september 2017

Beslut

Kommunerna visade positiv utveckling under 2016 (FiU8)

Majoriteten av Sveriges kommuner och landsting redovisade positiva resultat under 2016. Det framgår av regeringens skrivelse som har behandlats av riksdagen.

Skrivelsen utkommer en gång per år och är en redogörelse för utvecklingen inom den kommunala sektorn. Det var 98 procent av kommunerna och 85 procent av landstingen som redovisade positiva resultat 2016, det är en ökning jämfört med 2015. Kommunernas intäkter ökade med 12,5 procent vilket också är en kraftig ökning i jämförelse med tidigare år. Det beror främst på:

  • Ökade statliga ersättningar relaterade till migration.
  • Satsningar inom utbildningsområdet.
  • Ett extra statsbidrag för att stärka hälso- och sjukvården.
  • Försäljningar av fastigheter.

Det som redovisas i skrivelsen finns till stor del också med i budgetpropositionen. Riksdagen anser att regeringen bör se över att i framtiden ta bort skrivelsen och istället utveckla den redovisning som redan finns i budgetpropositionen.

Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Kommunerna visade positiv utveckling under 2016 (FiU8)

Majoriteten av Sveriges kommuner och landsting redovisade positiva resultat under 2016. Det framgår av regeringens skrivelse som har behandlats av finansutskottet.

Skrivelsen utkommer en gång per år och är en redogörelse för utvecklingen inom den kommunala sektorn. Det var 98 procent av kommunerna och 85 procent av landstingen som redovisade positiva resultat 2016, det är en ökning jämfört med 2015. Kommunernas intäkter ökade med 12,5 procent vilket också är en kraftig ökning i jämförelse med tidigare år. Det beror främst på:

  • Ökade statliga ersättningar relaterade till migration.
  • Satsningar inom utbildningsområdet.
  • Ett extra statsbidrag för att stärka hälso- och sjukvården.
  • Försäljningar av fastigheter.

Det som redovisas i skrivelsen finns till stor del också med i budgetpropositionen. Utskottet anser att riksdagen bör se över att i framtiden ta bort skrivelsen och istället utveckla den redovisning som redan finns i budgetpropositionen.

Finansutskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga, avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.