Utvidgande av Norra Kvills nationalpark

JoUs betänkande 1993/94:JoU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 maj 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

22 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1994-04-12
Justering: 1994-04-19
Betänkande 1993/94:JoU20

Alla beredningar i utskottet

1994-04-12

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Ingen information att visa
4

Beslut

Beslut: 1994-05-05

Protokoll med beslut