UU10

Utrikesutskottets betänkande 2001/02:UU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 juni 2002

Beslut

Verksamheten i EU och det svenska ordförandeskapet (UU10)

Riksdagen lade till handlingarna regeringens skrivelser om verksamheten inom Europeiska unionen (EU) under 2001 och om det svenska ordförandeskapet i EU:s ministerråd under första halvåret 2001.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2002-03-12, 2002-03-14, 2002-04-23, 2002-05-14, 2002-05-16

Verksamheten i EU och det svenska ordförandeskapet (UU10)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen lägger till handlingarna regeringens skrivelser om verksamheten inom Europeiska unionen (EU) under 2001 och om det svenska ordförandeskapet i EU:s ministerråd under första halvåret 2001.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.