UU10

Utrikesutskottets betänkande 2001/02:UU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 juni 2002

Beslut

Verksamheten i EU och det svenska ordförandeskapet (UU10)

Riksdagen lade till handlingarna regeringens skrivelser om verksamheten inom Europeiska unionen (EU) under 2001 och om det svenska ordförandeskapet i EU:s ministerråd under första halvåret 2001.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

47 motioner, 2 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2002-05-16
Justering: 2002-05-21
Trycklov: 2002-05-27
Reservationer 25
Betänkande 2001/02:UU10

Alla beredningar i utskottet

2002-05-16, 2002-05-14, 2002-04-23, 2002-03-14, 2002-03-12

Verksamheten i EU och det svenska ordförandeskapet (UU10)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen lägger till handlingarna regeringens skrivelser om verksamheten inom Europeiska unionen (EU) under 2001 och om det svenska ordförandeskapet i EU:s ministerråd under första halvåret 2001.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2002-06-04
4

Beslut

Beslut: 2002-06-04
75 förslagspunkter, 50 acklamationer, 3 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Riksdagens arbete med EU- frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U2 besvarad med vad utskottet anfört.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s124007
m07506
c01602
fp01402
kd03903
v37105
mp15001
-0000
Totalt176147026

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Folkomröstning om fortsatt svenskt medlemskap i EU

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2000/01:U507 yrkande 3 besvarad med vad utskottet anfört.

Reservation 2 (mp)

3. Konventet och den kommande regeringskonferensen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motionerna 2000/01:U502, 2001/02:U201 samt 2001/02:U301 yrkande 34 besvarade med vad utskottet anfört.

Reservation 3 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s124007
m07506
c01602
fp01312
kd13803
v37105
mp14101
-0200
Totalt176146126

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Läromedel och det svenska ordförandeskapet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:U241.

5. Betydelsen av EU:s utvidgning med nya medlemsländer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U301 yrkande 18 besvarad med vad utskottet anfört.

6. Tidsperspektivet vad gäller unionens utvidgning med nya medlemsländer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motionerna 2000/01:U513 yrkande 2, 2001/02:U301 yrkandena 19, 20 och 21 samt 2001/02:U303 yrkande 1 besvarade med vad utskottet anfört.

7. De mänskliga rättigheterna, demokrati och utvidgningen av EU med nya medlemsländer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motionerna 2000/01:U510 yrkande 14 och 2001/02:K426 yrkande 21 besvarade med vad utskottet anfört.

8. Den politiska processen i kandidatländerna inför EU- medlemskapet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2000/01:U511 yrkande 19 besvarad med vad utskottet anfört.

9. Förmedlemskapsstödet till kandidatländerna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:U511 yrkande 20 och förklarar motion 2001/02:K428 yrkande 9 besvarad med vad utskottet anfört.

10. Närområdessamarbetet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motionerna 2000/01:U506 och 2001/02:U207 besvarade med vad utskottet anfört.

11. Miljökraven i utvidgningsprocessen

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motionerna 2000/01:MJ711 yrkande 13 och 2001/02:U302 yrkande 2 besvarade med vad utskottet anfört.

Reservation 4 (c, fp)

12. Turkiet och respekten för de mänskliga rättigheterna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2000/01:U628 yrkande 2 besvarad med vad utskottet anfört.

13. Bristen på respekt för de mänskliga rättigheterna i Turkiet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motionerna 2001/02:U247 yrkandena 5 och 6 samt 2001/02:U302 yrkande 3 besvarade med vad utskottet anfört.

14. Transfereringssystemen inom EU

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:K427 yrkande 11 och förklarar motion 2001/02:U303 yrkande 11 besvarad med vad utskottet anfört.

Reservation 5 (v)

15. Sveriges samverkan med andra EU-länder inom miljöområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:MJ337 yrkande 19 besvarad med vad utskottet anfört.

16. Europeiska miljöbyråns anslag och befogenheter

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U348 yrkande 3 besvarad med vad utskottet anfört.

Reservation 6 (mp)

17. Miljösamarbetets utformning inom EU

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:U348 yrkandena 1, 2, 4 och 9.

Reservation 7 (mp)

18. Miljöfrågor och ekonomisk politik

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:U348 yrkandena 6 och 8.

Reservation 8 (v, mp)

19. Miljöfrågor och EG- fördraget

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:U348 yrkandena 10 och 12.

Reservation 9 (mp)

20. EG-fördragets artikel 95 gällande miljöpolitiken

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:U348 yrkande 13.

Reservation 10 (v, mp)

21. Miljöfrågorna och transportpolitiken

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:U348 yrkande 14.

Reservation 11 (v, mp)

22. Relationerna mellan EMU- medlemmar och icke-EMU-medlemmar

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:U505.

Reservation 12 (v, mp)

23. Europeiska centralbanken

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Fi295 yrkande 1.

Reservation 13 (v, mp)

24. Ekonomisk politik och EMU

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Fi295 yrkande 2.

Reservation 14 (v, mp)

25. EMU-samarbetets tredje fas och inflytande inom EMU

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Fi295 yrkande 7.

Reservation 15 (v, mp)

26. Utvärderingar av den öppna samordningens metod

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:K427 yrkande 4 besvarad med vad utskottet anfört.

27. Digital TV och den inre marknaden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U268 yrkande 9 besvarad med vad utskottet anfört.

28. Regelverket kring genmodifierade livsmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U348 yrkande 11 besvarad med vad utskottet anfört.

29. Det utrikes- och säkerhetspolitiska samarbetet inom EU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U301 yrkande 29 besvarad med vad utskottet anfört.

30. Beslutsregler inom den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:K398 yrkande 13 och 2001/02:U301 yrkande 30 samt förklarar motionerna 2000/01:K398 yrkande 14 och 2001/02:U301 yrkande 31 besvarade med vad utskottet anfört.

Reservation 16 (fp)

31. Den transatlantiska länken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U301 yrkande 32 besvarad med vad utskottet anfört.

32. Den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och de nya hoten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U302 yrkande 7 besvarad med vad utskottet anfört.

33. Natos roll för den europeiska säkerheten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U303 yrkande 18 besvarad med vad utskottet anfört.

34. Sverige och Nato

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:U303 yrkande 19.

Reservation 17 (m, fp)

35. Resurser för EU:s gemensamma civila och militära krishantering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motionerna 2001/02:U303 yrkande 20 och 2000/01:U512 yrkande 8 besvarade med vad utskottet anfört.

36. FN:s stadga och krishantering

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:U303 yrkande 21.

Reservation 18 (m, c, fp)

37. De baltiska staternas Natomedlemskap

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U303 yrkande 22 besvarad med vad utskottet anfört.

Reservation 19 (m, fp)

38. EU:s kompetens och den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:U511 yrkande 18.

Reservation 20 (mp)

39. Civil fredskår inom EU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U315 yrkande 7 besvarad med vad utskottet anfört.

40. Pacifism som en väg till fred

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:U315 yrkande 9.

Reservation 21 (mp)

41. Militär kapacitet inom EU

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:U315 yrkande 10.

Reservation 22 (v, mp)

42. EU:s samarbete vad gäller försvars- och säkerhetspolitik

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:U315 yrkande 11.

Reservation 23 (mp)

43. Tillverkning, marknadsföring och export av tortyrredskap inom EU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U331 besvarad med vad utskottet anfört.

44. EU och en gemensam strategi för de mänskliga rättigheterna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motionerna 2000/01:U510 yrkande 7 och 2001/02:U345 yrkande 26 besvarade med vad utskottet anfört.

45. Sveriges stöd till de baltiska staterna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U303 yrkande 27 besvarad med vad utskottet anfört.

46. Geografisk inriktning av Sveriges bistånd till Central- och Östeuropa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U303 yrkande 28 besvarad med vad utskottet anfört.

47. Funktionshindrades situation i Central- och Östeuropa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motionerna 2001/02:U218 yrkandena 1-3, 2001/02:U261, 2001/02:U298 yrkandena 1-3, 2001/02:U302 yrkande 1 och 2001/02:U340 yrkandena 1-3 besvarade med vad utskottet anfört.

48. Handelsbegränsande åtgärder gentemot stater i Central- och Östeuropa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U312 yrkande 2 besvarad med vad utskottet anfört.

49. Handelsregleringar i samband med de baltiska staternas inträde i EU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motionerna 2000/01:U509 yrkande 4 och 2001/02:U312 yrkande 3 besvarade med vad utskottet anfört.

50. Nya medlemsländer i EU och det yttre gränsskyddet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motionerna 2000/01:U509 yrkandena 5 och 6, 2000/01:U512 yrkande 10 samt 2001/02:U312 yrkandena 4 och 5 besvarade med vad utskottet anfört.

51. Svenska stödinsatser i perspektiv av EU-integrationen av stater i Central- och Östeuropa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motionerna 2000/01:U509 yrkande 7 och 2001/02:U312 yrkande 6 besvarade med vad utskottet anfört.

52. Omställningen av energisystemen i Central- och Östeuopa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2000/01:U509 yrkande 13 besvarad med vad utskottet anfört.

53. Gränsskyddet i kandidatländerna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2000/01:U512 yrkande 9 besvarad med vad utskottet anfört.

54. Visumbestämmelser för resor till och från Ryssland

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U334 besvarad med vad utskottet anfört.

55. Fri rörlighet samt handel mellan länderna på västra Balkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U224 yrkandena 2, 4 och 5 besvarad med vad utskottet anfört.

56. Återuppbyggnadsstöd och korruption på västra Balkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U224 yrkande 3 besvarad med vad utskottet anfört.

57. Beredskap för ökade insatser på Balkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U303 yrkande 23 besvarad med vad utskottet anfört.

58. Program för tvärvetenskapliga Balkanstudier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U350 yrkande 1 besvarad med vad utskottet anfört.

59. Program för förvaltningsutbildning på Balkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U350 yrkande 2 besvarad med vad utskottet anfört.

60. Rådgivarprogram inriktat mot departement och förvaltning på Balkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U350 yrkande 3 besvarad med vad utskottet anfört.

61. Unionens öppenhet och solidaritet gentemot omvärlden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2000/01:U510 yrkande 6 besvarad med vad utskottet anfört.

62. Reformer i EU:s biståndspolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motionerna 2001/02:K426 yrkande 12, 2000/01:U211 yrkande 11 samt 2000/01:U213 yrkande 11 besvarade med vad utskottet anfört.

63. Miljöfrågorna i unionens yttre förbindelser

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motionerna 2001/02:K426 yrkande 16 och 2001/02:U302 yrkande 5 besvarade med vad utskottet anfört.

Reservation 24 (c)

64. EU:s livsmedelsbistånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motionerna 2000/01:U206 yrkande 39 och 2000/01:U213 yrkande 9 besvarade med vad utskottet anfört.

65. Nedskrivning av de fattiga ländernas skulder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2000/01:U213 yrkande 15 besvarad med vad utskottet anfört.

66. Särskild myndighet för EU:s bistånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:K398 yrkande 18, 2000/01:U206 yrkande 42, 2000/01:U508 yrkande 2 samt förklarar motion 2000/01:U508 yrkande 1 besvarad med vad utskottet anfört.

67. Översyn av unionens humanitära program ECHO

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2000/01:U513 yrkande 5 besvarad med vad utskottet anfört.

68. Samordning av EU-ländernas bistånd i tredje land

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2000/01:U512 yrkande 5 besvarad med vad utskottet anfört.

69. Utvärdering, kontroll och tydligare fokusering av EU-biståndet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2000/01:U512 yrkande 6 besvarad med vad utskottet anfört.

70. MR-frågor i unionens Medelhavspolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2000/01:U621 yrkande 2 besvarad med vad utskottet anfört.

71. MR-frågorna och den bilaterala dialogen mellan EU och biståndsmottagarna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2000/01:U621 yrkande 3 besvarad med vad utskottet anfört.

72. Turkiet/Azerbajdzjan och blockaden mot Armenien

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U227 yrkande 2 besvarad med vad utskottet anfört.

73. Prostitutionsbekämpning inom EU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:U273 och förklarar motion 2001/02: U308 yrkande 2 besvarad med vad utskottet anfört.

74. Signalspaningssystemet Echelon

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ju388 yrkandena 11 och 12.

Reservation 25 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 25 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s124007
m76005
c16002
fp13102
kd38013
v03805
mp01501
-2000
Totalt26954125

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

75. Regeringens skrivelser 2001/02:160 Berättelse om verksamheten inom Europeiska unionen under 2001 och 2001/02:105 Redogörelse för det svenska ordförandeskapet i Europeiska unionens ministerråd första halvåret 2001

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelserna 2001/02:160 och 2001/02:105 till handlingarna.