Väg-, fordons- och trafikfrågor

Trafikutskottets bet 2010/11:TU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 mars 2011

Beslut

Nej till motioner om väg-, fordons- och trafikfrågor (TU12)

Riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om väg-, fordons- och trafikfrågor. En orsak är att det redan pågår arbete i flera av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om förnybara drivmedel, åtgärder inom taxibranschen, fordonsbesiktning och registreringsskyltar. Andra motioner handlar om digitala färdskrivare, övergivna fordon och parkeringsfrågor.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till betänkandet. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

45 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2011-02-17
Justering: 2011-03-03
Betänkande publicerat: 2011-03-07
Trycklov: 2011-03-07
Reservationer 14
bet 2010/11:TU12

Alla beredningar i utskottet

2011-02-17

Nej till motioner om väg-, fordons- och trafikfrågor (TU12)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om väg-, fordons- och trafikfrågor. En orsak är att det redan pågår arbete i flera av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om förnybara drivmedel, åtgärder inom taxibranschen, fordonsbesiktning och registreringsskyltar. Andra motioner handlar om digitala färdskrivare, övergivna fordon och parkeringsfrågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-03-16
4

Beslut

Beslut: 2011-03-17
19 förslagspunkter, 11 acklamationer, 8 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 17 mars 2011

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Åtgärder inom taxibranschen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:T206 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa och Mattias Jonsson (båda S),
2010/11:T265 av Staffan Danielsson (C),
2010/11:T361 av Börje Vestlund (S),
2010/11:T363 av Krister Örnfjäder (S) och
2010/11:T364 av Eva-Lena Jansson och Börje Vestlund (båda S).

Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S099013
M101006
MP01807
FP21003
C15008
SD19001
V01900
KD17002
Totalt173136040

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Förnybara drivmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:T208 av Lars Gustafsson m.fl. (KD),
2010/11:T227 av Cecilia Widegren (M),
2010/11:T389 av Monica Green och Carina Ohlsson (båda S),
2010/11:T405 av Eva-Lena Jansson m.fl. (S) yrkandena 2 och 3,
2010/11:T409 av Penilla Gunther (KD) yrkande 11,
2010/11:T490 av Camilla Waltersson Grönvall (M) och
2010/11:N398 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkande 16.

Reservation 2 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S099013
M101006
MP01807
FP21003
C15008
SD19001
V01900
KD17002
-0000
Totalt173136040

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Efterkonvertering av arbetsmaskiner m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:T249 av Solveig Zander (C) och
2010/11:N398 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkande 4.

Reservation 3 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S099013
M101006
MP01807
FP21003
C15008
SD19001
V01900
KD17002
-0000
Totalt173136040

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Bilbesiktningens reglering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:T212 av Carina Hägg (S),
2010/11:T370 av Isak From m.fl. (S),
2010/11:T473 av Staffan Anger (M) och
2010/11:N1 av Lars Johansson m.fl. (S, MP) yrkande 4.

Reservation 4 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S099013
M101006
MP01807
FP21003
C15008
SD19001
V01900
KD17002
-0000
Totalt173136040

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Krav på bilbesiktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:T488 av Lars Isovaara och Josef Fransson (båda SD).

Reservation 5 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S990013
M101006
MP18007
FP20004
C15008
SD01901
V19000
KD17002
-0000
Totalt28919041

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Övergivna fordon

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:T383 av Jan Ertsborn och Anita Brodén (båda FP),
2010/11:T455 av Gunnar Sandberg och Marie Nordén (båda S) och
2010/11:T469 av Eva Sonidsson och Ingemar Nilsson (båda S).

Reservation 6 (S, MP, V)

7. Parkeringsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:T434 av Lars-Axel Nordell (KD),
2010/11:T449 av Per Bill (M),
2010/11:T450 av Lars-Arne Staxäng (M),
2010/11:T502 av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) yrkande 19,
2010/11:T504 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkande 14 och
2010/11:T507 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M).

Reservation 7 (MP, V)

8. Entusiastfordon

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:T217 av Lars Gustafsson (KD) och
2010/11:T480 av Isak From (S).

9. Registreringsskyltar på motorcyklar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:T243 av Christer Winbäck (FP),
2010/11:T289 av Phia Andersson (S) och
2010/11:T506 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M).

Reservation 8 (S, V)

10. Grön registreringsskylt för miljöbilar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:T258 av Cecilia Widegren (M).

11. Vägskyltning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:T304 av Hans Rothenberg m.fl. (M) och
2010/11:T356 av Ann-Kristine Johansson m.fl. (S).

Reservation 9 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S099013
M101006
MP01807
FP21003
C15008
SD19001
V01900
KD17002
-0000
Totalt173136040

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


12. Skoterpolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:C311 av Irene Oskarsson (KD) yrkande 8 och
2010/11:T457 av Gunnar Sandberg m.fl. (S).

Reservation 10 (S, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S099013
M101006
MP18007
FP20004
C15008
SD19001
V01900
KD17002
-0000
Totalt190118041

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


13. Användning av vägsalt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:T266 av Helena Lindahl och Staffan Danielsson (båda C) och
2010/11:T302 av Jan Ericson (M).

Reservation 11 (MP, V)

14. Eluttag för motorvärmare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:T259 av Lars Mejern Larsson och Gunilla Svantorp (båda S).

Reservation 12 (S, V)

15. Avgift för av- och påställning av fordon

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:T297 av Jan Ericson (M).

16. Registrering av ägare till bilar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:T375 av Anders Hansson (M).

17. Digitala färdskrivare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:T388 av Monica Green (S).

Reservation 13 (S, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S198013
M101006
MP18007
FP21003
C15008
SD19001
V01900
KD17002
-0000
Totalt192117040

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


18. Fordonsekipage

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:T412 av Lars Beckman (M).

19. Fordonsutrustning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:T459 av Phia Andersson (S).

Reservation 14 (S, V)