Väg- och fordonsfrågor

Trafikutskottets bet 2005/06:TU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 mars 2006

Beslut

Motioner om väg- och fordonsfrågor (TU8)

Riksdagen sade nej till motioner från främst allmänna motionstiden 2005 om väg- och fordonsfrågor. Skälet är tidigare riksdagsbeslut, att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp och att regeringen, Vägverket eller lokala och regionala organ bestämmer i många av de frågor motionerna tar upp. Motionerna handlar om fordonsutrustning, vägtrafikbuller, dubbdäcksanvändning, vägvisning, vikt- och lastregler, övergivna fordon, EU-mopeder, snöskotrar samt parkeringsfrågor.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut

Ärendets gång

1

Förslag

40 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2006-02-14
Justering: 2006-02-21
Betänkande publicerat: 2006-02-28
Trycklov: 2006-02-28
Reservationer 8
bet 2005/06:TU8

Alla beredningar i utskottet

2006-02-14, 2006-02-02

Motioner om väg- och fordonsfrågor (TU8)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från främst allmänna motionstiden 2005 om väg- och fordonsfrågor. Skälet är tidigare riksdagsbeslut, att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp och att regeringen, Vägverket eller lokala och regionala organ bestämmer i många av de frågor motionerna tar upp. Motionerna handlar om fordonsutrustning, vägtrafikbuller, dubbdäcksanvändning, vägvisning, vikt- och lastregler, övergivna fordon, EU-mopeder, snöskotrar samt parkeringsfrågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-03-08
4

Beslut

Beslut: 2006-03-09
24 förslagspunkter, 19 acklamationer, 5 voteringar

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avgasfria fordon

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:T371.

2. Miljözoner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:T428.

3. Vägtrafikbuller

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:T280 och 2005/06:Bo256 yrkande 11.

4. Tung vägtrafik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:T475 yrkandena 1-4.

Reservation 1 (v, mp, -)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v, mp, -)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1200024
m46009
c17005
fp380010
kd28005
v02107
mp01304
-0002
Totalt24934066

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Dubbdäck och partiklar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:T338 och 2005/06:Bo256 yrkande 13.

6. Samåkning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:T429.

7. Vinterdäck

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:T247 och 2005/06:T546.

8. Övergivna fordon

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:T211 och 2005/06:T382.

9. Fordonsregler och fordonshobby

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:T398 yrkande 26, 2005/06:T235 yrkandena 1 och 2, 2005/06:T246 yrkandena 1 och 2, 2005/06:T420, 2005/06:T560 yrkande 5 och 2005/06:T583 yrkandena 1-5.

Reservation 2 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1200024
m04609
c01705
fp038010
kd02805
v21007
mp13004
-0002
Totalt154129066

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

10. Personbilar och släpfordon

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:T274, 2005/06:T572 och 2005/06:MJ528 yrkande 7.

11. Fordonsreglering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:T212 yrkande 7 och 2005/06:T560 yrkandena 6-8.

Reservation 3 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1200024
m04609
c01705
fp038010
kd02805
v21007
mp13004
-0002
Totalt154129066

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

12. Första-hjälpen-utrustning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:T325.

13. Chiptrimning och miljökonvertering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:T583 yrkandena 6 och 7.

Reservation 4 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1200024
m04609
c01705
fp038010
kd02805
v21007
mp13004
-0002
Totalt154129066

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

14. Handläggning av körkortsärenden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:T466.

15. Uppgiftslämning från bilregistret

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:T245 yrkandena 1 och 2.

Reservation 5 (m, c)

16. EU-mopeder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:T487 och 2005/06:T560 yrkande 3.

Reservation 6 (m)

17. Snöskoterfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:T455 och 2005/06:T512.

18. Minimotorcyklar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:T614.

19. Trafiksignaler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:T560 yrkande 9.

Reservation 7 (m)

20. Parkeringsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:T244 yrkandena 1 och 2, 2005/06:T367, 2005/06:T453 och 2005/06:T586 yrkandena 1 och 2.

21. Vägmärken och jämställdhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:T296 yrkande 9 och 2005/06:T329 yrkande 7.

22. Vägvisning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:T214 yrkande 2, 2005/06:T389 och 2005/06:T593.

Reservation 8 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1200024
m04609
c01705
fp038010
kd02805
v21007
mp13004
-0002
Totalt154129066

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

23. Streetracing

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:T609 yrkande 15.

24. Träbroar och faunapassager

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:T587 och 2005/06:MJ529 yrkande 1.