Väg- och fordonsfrågor

Trafikutskottets betänkande 2006/07:TU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 mars 2007

Beslut

Nej till motioner om väg- och fordonsfrågor (TU7)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om väg- och fordonsfrågor. Skälet är att åtgärder redan är genomförda eller att arbete pågår i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om enskilda vägar, ekonomisk brottslighet inom taxibranschen, problem vid överlast, minskad användning av fossila drivmedel med mera, statens upphandling av miljöbilar, infrastruktur för förnybara drivmedel, alternativ halkbekämpning, regler för fordonsekipage och vinterklassning av fordon.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

43 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2007-02-20
Justering: 2007-02-27
Betänkande publicerat: 2007-03-05
Trycklov: 2007-03-05
Reservationer 13
Betänkande 2006/07:TU7

Alla beredningar i utskottet

2007-02-20, 2007-02-13, 2007-01-23

Nej till motioner om väg- och fordonsfrågor (TU7)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om väg- och fordonsfrågor. Skälet är att åtgärder redan är genomförda eller att arbete pågår i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om enskilda vägar, ekonomisk brottslighet inom taxibranschen, problem vid överlast, minskad användning av fossila drivmedel med mera, statens upphandling av miljöbilar, infrastruktur för förnybara drivmedel, alternativ halkbekämpning, regler för fordonsekipage och vinterklassning av fordon.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-03-15
4

Beslut

Beslut: 2007-03-21
27 förslagspunkter, 23 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 21 mars 2007

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Vägverkets resurshantering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:T413 av Ann-Kristine Johansson och Tommy Ternemar (båda s).

2. Kommunernas inflytande över trafiksäkerhetsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:T263 av Jan Ericson (m) och
2006/07:T285 av Thomas Strand m.fl. (s).

3. Enskilda vägar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:T251 av Agneta Lundberg och Jasenko Omanovic (båda s),
2006/07:T259 av Sofia Larsen och Birgitta Sellén (båda c),
2006/07:T405 av Hans Backman (fp) och
2006/07:T447 av Christer Winbäck m.fl. (fp, m, c, kd).

Reservation 1 (s, v)

4. Färjeförbindelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:T289 av Göte Wahlström och Margareta Persson (båda s),
2006/07:T316 av Gunnar Andrén (fp) yrkande 8,
2006/07:T339 av Tobias Krantz (fp) och
2006/07:T444 av Gunilla Tjernberg (kd).

5. Ekonomisk brottslighet inom taxibranschen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:T278 av Göran Persson i Simrishamn (s) och
2006/07:T332 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) yrkandena 1-5.

Reservation 2 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0106024
m88009
c24005
fp150013
kd21003
v01804
mp01801
Totalt148142059

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Dispens från taxametertvång

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:T238 av Magdalena Andersson (m).

7. Skärpt straff vid överlast

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:T249 av Agneta Lundberg och Jasenko Omanovic (båda s).

Reservation 3 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0106024
m88009
c25004
fp150013
kd21003
v01804
mp01801
Totalt149142058

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Minskad användning av fossila drivmedel m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:Sk246 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 6,
2006/07:So464 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) yrkande 4,
2006/07:T295 av Alf Eriksson m.fl. (s),
2006/07:T302 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkande 3,
2006/07:T310 av Leif Jakobsson (s),
2006/07:T359 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) yrkande 17,
2006/07:MJ266 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 10 och
2006/07:MJ391 av Peter Eriksson m.fl. (mp) yrkande 33.

Reservation 4 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0107023
m89008
c25004
fp150013
kd21003
v01804
mp01801
Totalt150143056

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

9. Definition av begreppet miljöbil

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:Sk246 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 2 och 9,
2006/07:T364 av Michael Hagberg (s) yrkande 1 och
2006/07:MJ266 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 6 och 12.

Reservation 5 (s, v, mp)

10. Statens upphandling av miljöbilar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:T359 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) yrkande 18.

11. Konvertering av fordon för förnybara drivmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:Sk246 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 1 och 3,
2006/07:T299 av Jan Lindholm (mp) och
2006/07:MJ266 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 5 och 7.

Reservation 6 (v)

12. Infrastruktur för förnybara drivmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:T364 av Michael Hagberg (s) yrkande 2 och
2006/07:N219 av Jörgen Johansson och Solveig Zander (båda c) yrkande 3.

Reservation 7 (s, v, mp)

13. Krav på transportplaner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:Sk246 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 27 och
2006/07:MJ266 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 28.

Reservation 8 (v, mp)

14. Miljözoner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:T202 av Hans Hoff och Sven-Erik Österberg (båda s).

15. Sparsam körning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:T217 av Lars-Ivar Ericson och Johan Linander (båda c) och
2006/07:T417 av Else-Marie Lindgren (kd).

16. Centrum för utveckling av fordonssystem m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:MJ337 av Anita Brodén m.fl. (fp) yrkande 4.

17. Alternativ halkbekämpning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:T271 av Stefan Tornberg m.fl. (c).

18. Buller från trafik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:Sk246 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 21 och
2006/07:T301 av Barbro Westerholm (fp) yrkandena 2, 5 och 6.

Reservation 9 (v, mp)

19. Övergivna fordon

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:T323 av Jan Ertsborn (fp).

20. Sänkning av maximivikten för lastbilar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:T359 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) yrkande 16 och
2006/07:MJ391 av Peter Eriksson m.fl. (mp) yrkande 32.

Reservation 10 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1041124
m89008
c25004
fp150013
kd21003
v01804
mp01801
Totalt25437157

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

21. Besiktningsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:T237 av Ulf Sjösten och Cecilia Widegren (båda m) yrkandena 1 och 2 samt
2006/07:T325 av Jan Ertsborn (fp) yrkandena 1 och 2.

22. Fordonsekipage

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:T244 av Lars U Granberg (s),
2006/07:T254 av Björn Leivik (m) och
2006/07:T273 av Johan Linander och Claes Västerteg (båda c).

Reservation 11 (s, v)

23. Snöskoterfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:T252 av Britta Rådström m.fl. (s) och
2006/07:T389 av Lars U Granberg m.fl. (s).

24. Vinterklassning av fordon

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:T275 av Stefan Tornberg och Sven Bergström (båda c).

25. Cykelstrategi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:T321 av Jan Ertsborn (fp),
2006/07:T359 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) yrkande 20 och
2006/07:MJ391 av Peter Eriksson m.fl. (mp) yrkande 36.

Reservation 12 (mp)

26. Jämställdhetsmål i forskningsprogram m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:Sk246 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 8.

Reservation 13 (v, mp)

27. Träbroar för biltrafik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:T379 av Carina Adolfsson Elgestam och Ann-Kristine Johansson (båda s).