Våldsbrott och brottsoffer

Justitieutskottets betänkande 2001/02:JUU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 mars 2002

Beslut

Motioner om våldsbrott och brottsoffer (JuU11)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2000 och 2001 om bl.a. stöd i olika former åt brottsoffer, skydd för utsatta kvinnor, besöksförbud, samverkan mellan myndigheter i kampen mot våldsbrott och frågor om brottsskadeersättning.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

43 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2002-01-29
Justering: 2002-02-14
Trycklov: 2002-02-26
Reservationer 20
Betänkande 2001/02:JUU11

Alla beredningar i utskottet

2002-01-29

Motioner om våldsbrott och brottsoffer (JuU11)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 2000 och 2001 om bl.a. stöd i olika former åt brottsoffer, skydd för utsatta kvinnor, besöksförbud, samverkan mellan myndigheter i kampen mot våldsbrott och frågor om brottsskadeersättning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2002-03-06
4

Beslut

Beslut: 2002-03-07
13 förslagspunkter, 3 acklamationer, 5 voteringar

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Allmänt om brottsoffer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ju237 yrkande 12, 2001/02:Ju248, 2001/02:Ju324 yrkande 4, 2001/02:Ju361, 2001/02:Ju390 yrkande 5, 2001/02:Ju397 yrkande 1, 2001/02:Ju448 yrkandena 1 och 2, 2001/02: Ju450 yrkande 20 och 2001/02:A229 yrkande 31.

Reservation 1 (c)
Reservation 2 (fp)
Reservation 3 (m)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1150016
m071010
c00153
fp00142
kd37005
v37006
mp16000
-0200
Totalt205732942

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Allmänt om insatser för utsatta kvinnor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:Ju910 yrkandena 1 och 2, 2000/01:Ju920 yrkande 10, 2000/01:A811 yrkande 10, 2001/02:Ju323 yrkandena 1 och 2, 2001/02:Ju394 yrkande 3, 2001/02:Ju439 och 2001/02:A211 yrkande 26.

Reservation 4 (m)
Reservation 5 (kd)
Reservation 6 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1160015
m007110
c15003
fp14002
kd00384
v03706
mp01600
-0110
Totalt1455411040

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Trygghetspaket för hotade kvinnor, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:Ju913 yrkande 4, 2000/01:Ju920 yrkandena 3 5, 2000/01:So545 yrkandena 12 och 13, 2000/01:A812 yrkande 22, 2001/02:Ju394 yrkande 1 och 2001/02:Ju450 yrkandena 29 och 34.

Reservation 7 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1160015
m071010
c01503
fp01402
kd03804
v37006
mp16000
-0000
Totalt169140040

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Besöksförbud

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:Ju721, 2000/01:Ju912 yrkande 1, 2000/01:Ju920 yrkande 1, 2000/01:Ju921 yrkande 3, 2000/01:Ju925, 2000/01:Ju928 yrkandena 7 10, 2000/01:Ju932 yrkande 3, 2000/01: Ju933 yrkandena 22 och 23, 2000/01:So545 yrkande 14, 2000/01:A808 yrkande 42, 2000/01:A812 yrkandena 20 och 21, 2001/02:Ju234, 2001/02:Ju237 yrkandena 13 och 14, 2001/02:Ju324 yrkande 6, 2001/02:Ju333, 2001/02:Ju394 yrkande 2, 2001/02:Ju396 yrkandena 1 och 9, 2001/02:Ju436, 2001/02:Ju450 yrkandena 21 och 22, 2001/02:A211 yrkande 33, 2001/02:A228 yrkande 13 och 2001/02:A229 yrkandena 32 34.

Reservation 8 (mp)
Reservation 9 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1160015
m071010
c01503
fp01402
kd03804
v37006
mp15010
-0200
Totalt168140140

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Myndighetsinsatser för brottsoffer

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:Ju920 yrkande 9, 2001/02:Ju226 yrkande 2, 2001/02:Ju256 och 2001/02:Ju324 yrkande 7.

Reservation 10 (m, c)

6. Bemötande av brottsoffer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ju341 yrkande 3, 2001/02:Ju397 yrkande 2 och 2001/02:Ju448 yrkandena 6 och 7.

Reservation 11 (m, kd)
Reservation 12 (v)

7. Video vid utredningar om kvinnovåld

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:A211 yrkande 27.

Reservation 13 (kd)

8. Rättsligt biträde för målsäganden och anhöriga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ju341 yrkande 4, 2001/02:Ju397 yrkande 4 och 2001/02:A211 yrkande 31.

Reservation 14 (v)
Reservation 15 (kd)

9. Brottsutredningar där barn berörs

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ju219, 2001/02:Ju341 yrkandena 1 och 2 samt 2001/02:Ju394 yrkandena 6 och 7.

Reservation 16 (kd, v)

10. Barn som målsägande vid familjevåld

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ju237 yrkande 15, 2001/02:Ju337 samt 2001/02:Ju393 yrkande 3.

Reservation 17 (c, kd)

11. En särskild barndomstol

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ju393 yrkande 2.

12. Brottsskadeersättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ju215, 2001/02:Ju216, 2001/02: Ju230, 2001/02:Ju347 och 2001/02:Ju394 yrkande 8.

Reservation 18 (c)
Reservation 19 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 19 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1160015
m710010
c10143
fp14002
kd03804
v37006
mp16000
-2000
Totalt257381440

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

13. Information om permissioner

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:Ju920 yrkande 2 och 2000/01: Ju930 yrkande 1.

Reservation 20 (m)