Våldsbrott och brottsoffer

Justitieutskottets betänkande 2003/04:JUU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 31 mars 2004

Beslut

Motioner om våldsbrott och brottsoffer (JuU17)

Riksdagen sade nej till motioner om våldsbrott och brottsoffer. Orsaken är i vissa fall att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp eller att de regler som finns fungerar bra. Motionerna handlar om bland annat stöd i olika former till brottsoffer, olika myndigheters åtgärder för att skydda och stödja brottsoffer samt stöd till unga brottsoffer. Motionerna lämnades in under den allmänna motionstiden 2003.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Ärendets gång

1

Förslag

44 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2004-02-10
Justering: 2004-03-18
Betänkande publicerat: 2004-03-18
Trycklov: 2004-03-18
Reservationer 24
Betänkande 2003/04:JUU17

Motioner om våldsbrott och brottsoffer (JuU17)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om våldsbrott och brottsoffer. Orsaken är i vissa fall att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp eller att de regler som finns fungerar bra. Motionerna handlar om bl.a. stöd i olika former till brottsoffer, olika myndigheters åtgärder för att skydda och stödja brottsoffer samt stöd till unga brottsoffer. Motionerna lämnades in under den allmänna motionstiden 2003.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2004-03-25
4

Beslut

Beslut: 2004-03-31
30 förslagspunkter, 26 acklamationer, 4 voteringar

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Allmänt om brottsoffer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ju208 yrkande 1, 2003/04:Ju257, 2003/04:Ju267 och 2003/04:Ju453 yrkande 14.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1310013
m04609
c01804
fp038010
kd03003
v190011
mp16001
-0000
Totalt166132051

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Samverkan mellan myndigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ju262 yrkande 1 och 2003/04:Ju406.

3. Europeiskt samarbete för bättre skydd av brottsoffer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ju358 och 2003/04:Ju409 yrkande 4.

Reservation 2 (kd)

4. Sekretessåtgärder till skydd för hotade kvinnor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ju305 och 2003/04:Ju443 yrkande 2.

Reservation 3 (m, c)

5. Kostnader vid identitetsbyte

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ju444 yrkande 9, 2003/04:Ju453 yrkande 21 och 2003/04:L318 yrkande 9.

Reservation 4 (m, c, fp, kd)

6. Trygghetspaket för hotade kvinnor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ju215, 2003/04:Ju391 yrkande 9 och 2003/04:Ju453 yrkandena 1-3.

Reservation 5 (m, c, fp, kd)

7. Utvärdering av kvinnofridsreformen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ju435 yrkande 3, 2003/04:Ju453 yrkande 6 och 2003/04:Ju479 yrkande 19.

8. Misshandel av invandrarkvinnor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:So419 yrkande 7.

9. Riskbedömning vid partnervåld

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ju361 och 2003/04:Ju479 yrkande 14.

10. Polisens rutiner vid besöksförbud

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ju478 yrkande 2 och 2003/04:Ju479 yrkandena 13 och 24.

Reservation 6 (m, c, fp, kd)

11. Kortare handläggningstid vid våld mot kvinnor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ju435 yrkande 1 och 2003/04:Ju479 yrkande 16.

Reservation 7 (c, fp)

12. Kortare handläggningstid av barnmisshandel m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ju453 yrkande 11, 2003/04:Ju479 yrkande 23, 2003/04:So496 yrkande 4 och 2003/04:Ub271 yrkande 4.

Reservation 8 (c, fp, kd, mp)

13. Omplacering av tjänstemän som begår brott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ju256, 2003/04:Ju380 och 2003/04:Ju478 yrkande 5.

Reservation 9 (mp)

14. Information till brottsoffer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ju208 yrkande 2, 2003/04:Ju444 yrkandena 3 och 4 och 2003/04:Ju453 yrkande 16.

Reservation 10 (m, c, fp, kd)

15. Information om permissioner m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ju370 yrkande 16, 2003/04:Ju444 yrkande 5 och 2003/04:Ju479 yrkande 17.

Reservation 11 (m, c, fp, kd)

16. Utbildning och kompetens m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ju393 yrkande 2, 2003/04:Ju479 yrkandena 2 och 3 och 2003/04:Ub394 yrkande 3.

Reservation 12 (c, fp)

17. Rättsintyg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ju478 yrkande 4.

Reservation 13 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1310013
m46009
c19003
fp380010
kd29004
v200010
mp01601
-0000
Totalt28316050

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

18. Forskning om mäns våld mot kvinnor m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ju276 och 2003/04:Ju443 yrkandena 14 och 15.

Reservation 14 (m, c, fp, kd)

19. Kostnadsberäkning av kvinnovåldet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:So419 yrkande 8.

Reservation 15 (v)

20. Äldre och funktionshindrade brottsoffer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ju262 yrkande 6 och 2003/04:Ju326.

Reservation 16 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1310013
m46009
c19003
fp380010
kd30003
v020010
mp12401
-0000
Totalt27624049

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

21. Målsägandebiträde för efterlevande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ju207.

Reservation 17 (m, c)

22. Stödperson

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ju443 yrkande 3.

23. Brottsofferstatus till barn som bevittnar våld inom familjen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ju291 yrkande 3, 2003/04:Ju312, 2003/04:Ju349 yrkande 3, 2003/04:Ju444 yrkande 12, 2003/04:Ju458, 2003/04:Ju479 yrkande 22, 2003/04:So504 yrkande 7 och 2003/04:Ub271 yrkande 6.

Reservation 18 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 18 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1310013
m04609
c01903
fp038010
kd03003
v200010
mp16001
-0000
Totalt167133049

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

24. Stödcentrum

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ju394 yrkande 1.

Reservation 19 (m)

25. Straffet för överträdelse av besöksförbud

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ju349 yrkande 6, 2003/04:Ju391 yrkande 6, 2003/04:Ju443 yrkande 16 och 2003/04:Ju479 yrkande 26.

Reservation 20 (m, c)
Reservation 21 (fp)

26. Elektronisk övervakning av besöksförbud

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ju248, 2003/04:Ju323 yrkandena 1 och 2, 2003/04:Ju349 yrkande 7, 2003/04:Ju391 yrkande 7, 2003/04:Ju428, 2003/04:Ju440, 2003/04:Ju453 yrkande 4 och 2003/04:Ju479 yrkande 28.

Reservation 22 (m, c, fp, kd)

27. Besöksförbud avseende gemensam bostad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ju443 yrkande 1, 2003/04:Ju471, 2003/04:Ju479 yrkande 25 och 2003/04:So498 yrkande 2.

28. Utvärdering av besöksförbud

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ju478 yrkande 3.

29. Skydd för kvinnor vid hämtning av egendom i bostaden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ju360, 2003/04:Ju472 och 2003/04:Ju478 yrkande 6.

Reservation 23 (mp)

30. Haverikommission vid dödligt våld

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ju317 yrkande 4 och 2003/04:Ju479 yrkande 18.

Reservation 24 (m, fp)