Våldsbrott och brottsoffer

Justitieutskottets betänkande 2005/06:JuU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 mars 2006

Beslut

Nej till motioner om våldsbrott och brottsoffer (JuU18)

Riksdagen sade nej till motioner om våldsbrott och brottsoffer från allmänna motionstiden 2004 och 2005. Motionerna handlar bland annat om olika former av stöd till brottsoffer, olika myndigheters åtgärder för att skydda och stödja brottsoffer och skadestånd och brottsskadeersättning till brottsoffer.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om våldsbrott och brottsoffer (JuU18)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om våldsbrott och brottsoffer från allmänna motionstiden 2004 och 2005. Motionerna handlar bland annat om olika former av stöd till brottsoffer, olika myndigheters åtgärder för att skydda och stödja brottsoffer och skadestånd och brottsskadeersättning till brottsoffer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.