Våldsbrott och brottsoffer

Justitieutskottets bet 2008/09:JuU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 april 2009

Beslut

Nej till motioner om våldsbrott och brottsoffer (JuU20)

Riksdagen sa nej till motioner om våldsbrott och brottsoffer som lämnats in under de allmänna motionstiderna 2007 och 2008. Motionerna tar bland annat upp frågor om målsägandebiträde, brottsskadeersättning samt hjälp och stöd i olika former till brottsoffer.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

19 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-03-19
Justering: 2009-03-26
Betänkande publicerat: 2009-03-26
Trycklov: 2009-03-26
Reservationer 6
bet 2008/09:JuU20

Nej till motioner om våldsbrott och brottsoffer (JuU20)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om våldsbrott och brottsoffer som lämnats in under de allmänna motionstiderna 2007 och 2008. Motionerna tar bland annat upp frågor om målsägandebiträde, brottsskadeersättning samt hjälp och stöd i olika former till brottsoffer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-04-15
4

Beslut

Beslut: 2009-04-16
14 förslagspunkter, 12 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 16 april 2009

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Handlingsplan för ökad uppmärksamhet på våldsutvecklingen i samhället

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Ju235.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0112018
m870010
c25004
fp21007
kd21003
v01903
mp01603
Totalt154147048

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Fler stödcentrum för unga brottsoffer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Ju229.

3. Granskningskommission för att förbättra handläggningen av våldtäktsärenden inom rättsväsendet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Ju304.

4. Hot och våld mot förtroendevalda

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju350 och 2008/09:Ju249.

Reservation 2 (s)

5. Information till offer för hatbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:U304 yrkande 17.

Reservation 3 (s, v, mp)

6. HBT-fridsprogram

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:A402 yrkande 40.

Reservation 4 (s, v, mp)

7. Information till brottsoffer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju393 yrkande 5.

Reservation 5 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0112018
m860011
c25004
fp21007
kd21003
v01903
mp01603
Totalt153147049

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Uppföljning och utvärdering av handlingsplanen för brottsofferarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Ju362.

9. Stödpersoner till hotade och våldsutsatta

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Ju303 yrkande 1.

10. Brottsskadeersättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju428, 2008/09:Ju233, 2008/09:Ju290 och 2008/09:Ju408.

11. Aktiva målsägandebiträden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju386 yrkande 5.

12. Information om rätten till målsägandebiträde

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Ju419.

13. Åtgärder och lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju393 yrkande 7 och 2008/09:Ju284 yrkande 2.

Reservation 6 (s, v, mp)

14. Offer för utpressning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju414 yrkandena 1 och 2 samt 2008/09:Ju425.