Våldsbrott och brottsoffer

Justitieutskottets bet 2010/11:JuU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 april 2011

Beslut

Nej till motioner om våldsbrott och brottsoffer (JuU11)

Riksdagen sa nej till motioner om våldsbrott och brottsoffer från allmänna motionstiden 2010. En orsak är att det redan pågår arbete på de områden som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om målsägandebiträden, en granskningskommission för våldtäktsärenden och hjälp till brottsoffer att kräva skadestånd. Andra motioner tar upp ökad kompetens hos myndigheter att förebygga och utreda mäns våld mot kvinnor, behandling av män som döms för våld mot kvinnor eller för sexualbrott samt rättigheter för barn som bevittnat våld.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

34 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2011-03-10
Justering: 2011-03-31
Betänkande publicerat: 2011-04-06
Trycklov: 2011-04-05
Reservationer 26
bet 2010/11:JuU11

Nej till motioner om våldsbrott och brottsoffer (JuU11)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om våldsbrott och brottsoffer från allmänna motionstiden 2010. En orsak är att det redan pågår arbete på de områden som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om målsägandebiträden, en granskningskommission för våldtäktsärenden och hjälp till brottsoffer att kräva skadestånd. Andra motioner tar upp ökad kompetens hos myndigheter att förebygga och utreda mäns våld mot kvinnor, behandling av män som döms för våld mot kvinnor eller för sexualbrott samt rättigheter för barn som bevittnat våld.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-04-13
4

Beslut

Beslut: 2011-04-13
32 förslagspunkter, 26 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 13 april 2011

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Brottsoffer - övergripande frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ju209 yrkande 1, 2010/11:Ju346, 2010/11:Ju378 yrkande 1 och 2010/11:Ju407 yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S900022
M910016
MP02104
FP20004
C19004
SD20000
V01504
KD17002
Totalt25736056

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Nationell granskningskommission för våldtäktsärenden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ju208, 2010/11:Ju288, 2010/11:Ju330 yrkande 2, 2010/11:Ju333 och 2010/11:Ju409 yrkande 1.

Reservation 2 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S092020
M910016
MP02005
FP20004
C19004
SD20000
V01504
KD17002
Totalt167127055

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Samordningsgrupper mot överfallsvåldtäkter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju409 yrkande 2.

Reservation 3 (MP, V)

4. Förordnande av målsägandebiträde under förundersökning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju293 yrkande 17.

Reservation 4 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S092020
M910016
MP02104
FP20004
C19004
SD20000
V01504
KD17002
Totalt167128054

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Målsägandebiträdeutredningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju407 yrkande 3.

Reservation 5 (MP, V)

6. Skadestånd till brottsoffer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ju209 yrkande 2, 2010/11:Ju245 yrkande 1, 2010/11:Ju274, 2010/11:Ju378 yrkande 2 och 2010/11:Ju420 yrkandena 1 och 2.

Reservation 6 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S920020
M910016
MP21004
FP19005
C19004
SD02000
V15004
KD17002
Totalt27420055

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


7. Brottsofferfonden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju356.

8. Övergripande frågor om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ju272 och 2010/11:Ju287 yrkandena 1 och 3.

9. Utgångspunkt för arbetet mot mäns våld mot kvinnor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju319 yrkande 1.

Reservation 7 (MP, V)

10. Årlig redovisning av samhällets åtgärder mot mäns våld mot kvinnor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju349.

Reservation 8 (S, MP, V)

11. Årlig redovisning av samhällets åtgärder mot våld och övergrepp mot barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju327.

Reservation 9 (S, V)

12. Stöd till våldsdrabbade hbt-personer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju401 yrkandena 9 och 10.

Reservation 10 (S, MP, V)

13. Familjevåldsenheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju403 yrkande 15.

Reservation 11 (V)

14. Nationellt utbildningsprogram för hot- och riskbedömningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju403 yrkande 20.

Reservation 12 (MP, V)

15. Obligatoriska behandlingsprogram för män som begått vålds- och sexualbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju319 yrkande 4.

Reservation 13 (MP)

16. Forskning om mäns våld mot kvinnor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju332 yrkande 1.

Reservation 14 (S, V)

17. Farmakologisk behandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju354.

18. Ytterligare åtgärder för att minska återfallsfrekvensen bland våldtäktsdömda

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju340.

19. Översyn av livsvillkoren för kvinnor och barn som lever med skyddade personuppgifter m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ju394 och 2010/11:Ju403 yrkande 1.

Reservation 15 (MP, V)

20. Rätt för kvinnor att hämta sina tillhörigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ju328 och 2010/11:Ju403 yrkande 3.

Reservation 16 (S, MP, V)

21. Kontaktpersoner för våldsutsatta kvinnor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju403 yrkande 2.

Reservation 17 (V)

22. Nationellt centrum för personer som lever med skyddad identitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju271 yrkande 1.

23. Trygghetspaket för hotade kvinnor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju287 yrkande 4.

24. Barnombud

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju234.

Reservation 18 (S, V)

25. Barn som bevittnat våld - straffrättsliga aspekter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ju239 och 2010/11:Ju334 yrkande 2 i denna del.

Reservation 19 (S)

26. Barn som bevittnat våld - målsägandebegreppet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ju319 yrkande 10, 2010/11:Ju334 yrkande 2 i denna del och 2010/11:So543 yrkande 32.

Reservation 20 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 20 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S092020
M910016
MP02104
FP20004
C19004
SD20000
V01504
KD17002
Totalt167128054

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


27. Barnahus

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ju293 yrkande 18, 2010/11:Ju300, 2010/11:Ju322 yrkande 1, 2010/11:Ju334 yrkande 4, 2010/11:Ju403 yrkandena 16 och 17 samt 2010/11:So543 yrkande 29.

Reservation 21 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 21 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S092020
M910016
MP02104
FP20004
C19004
SD20000
V01504
KD17002
Totalt167128054

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


28. Riktlinjer för barnahus

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju322 yrkande 3.

Reservation 22 (S, MP)

29. Stöd till kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp eller mäns våld

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju319 yrkande 5.

Reservation 23 (MP, V)

30. Myndighetssamverkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ju319 yrkande 2 och 2010/11:Ju386 yrkande 6.

Reservation 24 (S, MP, V)

31. Översyn av sekretesslagstiftning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju322 yrkande 2.

Reservation 25 (S)

32. Statistik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju403 yrkande 19.

Reservation 26 (V)