Våldsbrott och brottsoffer

Justitieutskottets betänkande 2014/15:JuU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 mars 2015

Beslut

Kraven för fotboja vid kontaktförbud bör utredas (JuU18)

Riksdagen har behandlat motioner från allmänna motionstiden 2014 som handlar om våldsbrott och brottsoffer. I samband med detta uppmanar riksdagen regeringen att utreda om kraven för elektronisk fotboja vid kontaktförbud kan vara för höga.

De övriga motionerna tar bland annat upp frågor om våld i nära relationer, hedersrelaterat våld, barn som brottsoffer och skadestånd. Riksdagen säger nej till dessa motioner. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom en del av de områden som motionerna tar upp.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motion om att regeringen bör utreda frågan om huruvida kraven för när kontaktförbud får förenas med elektronisk övervakning (s.k. fotboja) är för höga. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

20 motioner
2

Beredning

Justering: 2015-02-17
Trycklov: 2015-02-18
Reservationer 14
Betänkande 2014/15:JuU18

Kraven för fotboja vid kontaktförbud bör utredas (JuU18)

Justitieutskottet har behandlat motioner från allmänna motionstiden 2014 som handlar om våldsbrott och brottsoffer. I samband med en av motionerna föreslår utskottet att riksdagen uppmanar regeringen att utreda om kraven för elektronisk fotboja vid kontaktförbud kan vara för höga.

De övriga motionerna tar bland annat upp frågor om våld i nära relationer, hedersrelaterat våld, barn som brottsoffer och skadestånd. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till dessa motioner. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom en del av de områden som motionerna tar upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-03-03
Debatt i kammaren: 2015-03-04
4

Beslut

Beslut: 2015-03-05
23 förslagspunkter, 21 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 5 mars 2015

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Motverka våld i nära relationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motion

2014/15:1902 av Göran Hägglund m.fl. (KD) yrkande 4.

Reservation 1 (KD)

2. Nollvision

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

3. Skydd för hotade kvinnor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

4. Riskanalyser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

5. Nationell samordnare för det brottsförebyggande arbetet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

6. Åtgärder för att minska mäns våld mot kvinnor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

7. Elektronisk fotboja vid kontaktförbud

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen bör utreda frågan om huruvida kraven för när ett kontaktförbud får förenas med elektronisk övervakning är för höga.
Därmed bifaller riksdagen motion

2014/15:2973 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 7.

Reservation 2 (V)

8. Möjligheterna att använda kontaktförbud

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

9. Förenkla utfärdandet av kontaktförbud

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motion

2014/15:2871 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkande 1.

Reservation 3 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 15 0 0 4
S 96 0 0 17
M 68 0 0 16
SD 0 40 0 9
MP 19 0 0 6
C 18 0 0 4
V 18 0 0 3
KD 13 0 0 3
Totalt 247 40 0 62


10. Överträdelse av kontaktförbud

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motion

2014/15:2871 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 4 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 15 0 0 4
S 96 0 0 17
M 67 0 0 17
SD 0 40 0 9
MP 19 0 0 6
C 18 0 0 4
V 17 0 0 4
KD 13 0 0 3
Totalt 245 40 0 64


11. Unga offer för sexualbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motion

2014/15:2456 av Johan Hedin (C) yrkande 5.

Reservation 5 (C)

12. Ofödda barns status som brottsoffer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motion

2014/15:2598 av Paula Bieler (SD).

Reservation 6 (SD)

13. Obligatorisk registerkontroll för jobbsökande till arbeten med barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motion

2014/15:2922 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkande 1.

Reservation 7 (SD)

14. Förbud mot att anställa sexualbrottsdömda i arbeten med barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motion

2014/15:2922 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 8 (SD)

15. Kriminalisera att låta barn uppleva eller bevittna våld

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

16. Kommission för att stärka arbetet mot hatbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motion

2014/15:190 av Linda Snecker m.fl. (V) yrkande 3.

Reservation 9 (V)

17. Kommunala handlingsplaner mot hedersrelaterat våld

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motion

2014/15:2871 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkande 16.

Reservation 10 (SD)

18. Länsstyrelsernas arbete mot hedersrelaterat våld

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motion

2014/15:2871 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkande 17.

Reservation 11 (SD)

19. Skadestånd till brottsoffer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:798 av Lena Ek och Johan Hedin (C),

2014/15:799 av Lena Ek och Johan Hedin (C),

2014/15:1156 av Tomas Eneroth och Monica Haider (S) och

2014/15:1526 av Roland Utbult (KD).

Reservation 12 (C)

20. Statlig skadeståndsgaranti till brottsoffer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:2483 av Richard Jomshof och Kent Ekeroth (SD) yrkande 1 och

2014/15:2871 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkande 13.

Reservation 13 (SD)

21. Kränkningar av privatlivet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

22. Förstärkt ställning för ingripare och vittnen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

23. Höjda skadeståndsnivåer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:2483 av Richard Jomshof och Kent Ekeroth (SD) yrkande 2 och

2014/15:2871 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkande 12.

Reservation 14 (SD)