Våldsbrott och brottsoffer

Justitieutskottets bet 2017/18:JuU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 april 2018

Beslut

Möjlighet förhöra barn utan att underrätta föräldrarna bör övervägas (JuU17)

I dag är möjligheten begränsad att förhöra barn som kan ha utsatts för brott, utan att berätta det för vårdnadshavarna. Om ett barn är utsatt för till exempel hedersrelaterad brottslighet finns en risk att barnets situation försämras om familjen får reda på förhöret.

Regeringen bör därför överväga att göra det möjligt att skjuta upp eller låta bli att underrätta vårdnadshavare om förhör med barn som misstänks ha utsatts för brott, om det riskerar att försämra för barnet. Riksdagen riktade en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om det.

Riksdagens ställningstagande gjordes när riksdagen behandlade motioner från allmänna motionstiden 2017. Riksdagen sa nej till övriga motioner, bland annat eftersom arbete pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motioner om att överväga åtgärder för att göra det möjligt att skjuta upp eller låta bli att underrätta vårdnadshavare om förhör med barn som misstänks ha utsatts för brott, om en sådan underrättelse är till men för barnet. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

29 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2018-03-27
Justering: 2018-04-12
Trycklov: 2018-04-12
Reservationer 15
bet 2017/18:JuU17

Alla beredningar i utskottet

2018-03-27, 2018-03-08

Möjlighet förhöra barn utan att underrätta föräldrarna bör övervägas (JuU17)

I dag är möjligheten begränsad att förhöra barn som kan ha utsatts för brott, utan att berätta det för vårdnadshavarna. Om ett barn är utsatt för till exempel hedersrelaterad brottslighet finns en risk att barnets situation försämras om familjen får reda på förhöret.

Regeringen bör därför överväga att göra det möjligt att skjuta upp eller låta bli att underrätta vårdnadshavare om förhör med barn som misstänks ha utsatts för brott, om det riskerar att försämra för barnet. Det anser justitieutskottet, som föreslår att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om det.

Justitieutskottets ställningstagande gjordes när utskottet behandlade motioner från allmänna motionstiden 2017. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner, bland annat eftersom arbete pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-04-18
Debatt i kammaren: 2018-04-19
4

Beslut

Beslut: 2018-04-19
23 förslagspunkter, 19 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 19 april 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Översyn av barnperspektivet vid utredningar av sexuella övergrepp mot barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:1105 av Hans Hoff (S).

2. Införande av en lex Lotta-lag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3685 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 31.

Reservation 1 (C)

3. Utredning om utökade möjligheter att skydda utsatta kvinnor och barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3880 av Maria Stockhaus (M) yrkande 2.

4. Pepparsprej

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:1531 av Lars Beckman (M).

5. Stöd till civilsamhället och informationssatsningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2060 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 1 och 2.

6. Stärkta insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3182 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) yrkande 10.

Reservation 2 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 95 0 0 18
M 0 67 0 16
SD 33 0 0 9
MP 21 0 0 4
C 18 0 0 4
V 17 0 0 4
L 15 0 0 4
KD 14 0 0 2
- 4 0 0 4
Totalt 217 67 0 65


7. Omhändertagande av unga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3736 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 5.

Reservation 3 (M)

8. Underrättelser till vårdnadshavare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att överväga en möjlighet att skjuta upp eller underlåta att underrätta vårdnadshavare om förhör med ett barn som misstänks ha utsatts för brott, om en sådan underrättelse är till men för barnet, och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2017/18:3736 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 6.

9. Förhör med barn under 15 år utan vårdnadshavares godkännande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3736 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 7.

Reservation 4 (M, SD, -)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (M, SD, -)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 95 0 0 18
M 0 67 0 16
SD 0 33 0 9
MP 21 0 0 4
C 18 0 0 4
V 17 0 0 4
L 15 0 0 4
KD 14 0 0 2
- 0 4 0 4
Totalt 180 104 0 65


10. Utökat internationellt samarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3189 av Tomas Tobé m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 6.

Reservation 5 (M, C, L, KD)

11. Förbättrade möjligheter att verka proaktivt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3685 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 39 och

2017/18:3736 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkandena 11 och 12.

Reservation 6 (M, C)

12. Åtgärder för att motverka könsstympning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3685 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 44.

Reservation 7 (M, C)

13. Anonymitet i rättsprocessen för offer för könsstympning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3685 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 45.

Reservation 8 (M, C)

14. Förbättra samordningen mellan myndigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3736 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 13.

Reservation 9 (M, C, L, KD)

15. Rutiner för stöd till personer som har gifts bort i andra länder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3848 av Maria Stockhaus m.fl. (M) yrkande 3.

16. Information till brottsoffer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3685 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 21 och

2017/18:3849 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 8.

Reservation 10 (M, C, L, KD)

17. Stöd till målsägande och anhöriga vid permission och frigivning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3685 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 22.

Reservation 11 (C)

18. Stärkt brottsofferstöd till brottsoffer för våld i nära relationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3685 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 32.

Reservation 12 (C)

19. Barn som brottsoffer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:419 av Christina Örnebjär (L) yrkandena 1 och 3 samt

2017/18:3605 av Linda Snecker m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 13 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 95 0 0 18
M 67 0 0 16
SD 33 0 0 9
MP 21 0 0 4
C 18 0 0 4
V 0 17 0 4
L 14 0 1 4
KD 14 0 0 2
- 4 0 0 4
Totalt 266 17 1 65


20. Skyddade personuppgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:1058 av Mathias Tegnér m.fl. (S) yrkandena 1 och 2.

21. Skadestånd till brottsoffer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3685 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 23.

Reservation 14 (C)

22. Automatisk utbetalning av skadestånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:206 av Said Abdu (L),

2017/18:2467 av Markus Wiechel (SD),

2017/18:2624 av Monica Haider och ClasGöran Carlsson (båda S),

2017/18:3060 av Richard Jomshof m.fl. (SD, -) yrkande 13 och

2017/18:3849 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 11.

Reservation 15 (SD, KD, -)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (SD, KD, -)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 95 0 0 18
M 67 0 0 16
SD 0 33 0 9
MP 21 0 0 4
C 18 0 0 4
V 17 0 0 4
L 15 0 0 4
KD 0 14 0 2
- 0 4 0 4
Totalt 233 51 0 65


23. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.