Valfrågor m.m. - förenklad ordning

Konstitutionsutskottets bet 2005/06:KU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 november 2005

Beslut

Motioner om valfrågor (KU5)

Riksdagen har behandlat motioner från allmänna motionstiden 2004 och 2005 om personval, valdagar, brevröstning, redovisning av blankröster, rösträtt för andra än svenska medborgare, valkretsar, översyn av valsystemet och valperiodens längd. Motionerna handlar om förslag som riksdagen redan tidigare har sagt nej till.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

27 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2005-10-13
Justering: 2005-10-20
Betänkande publicerat: 2005-11-11
Trycklov: 2005-11-11
Reservationer 5
bet 2005/06:KU5

Motioner om valfrågor (KU5)

Konstitutionsutskottet har behandlat motioner från allmänna motionstiden 2004 och 2005 om personval, valdagar, brevröstning, redovisning av blankröster, rösträtt för andra än svenska medborgare, valkretsar, översyn av valsystemet och valperiodens längd. Motionerna handlar om förslag som riksdagen redan tidigare har sagt nej till.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-11-18
4

Beslut

Beslut: 2005-11-23
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Motionsförslag behandlade i förenklad ordning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.

Reservation 1 (m)
Reservation 2 (fp)
Reservation 3 (v)
Reservation 4 (c)
Reservation 5 (mp)