Valfrihet i skolan

Utbildningsutskottets betänkande 2003/04:UBU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 mars 2004

Beslut

Motioner om valfrihet i skolan (UbU6)

Riksdagen sade nej till motioner om valfrihet i skolan och om ett system med en nationell skolpeng som ska följa eleven till den skola han eller hon väljer. Motionerna om valfrihet handlar om rätten att välja skola och barnomsorg, valfrihetsprincip före närhetsprincip, möjligheter till minst två alternativa skolval, valfrihet för funktionshindrade elever och nationell information om möjligheterna till skolval. Motionerna om en nationell skolpeng handlar också om en individualiserad skolpeng för elever med funktionshinder. Motionerna lämnades in under den allmänna motionstiden 2003.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

18 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2004-02-19
Justering: 2004-02-19
Betänkande publicerat: 2004-02-26
Trycklov: 2004-02-26
Reservationer 10
Betänkande 2003/04:UBU6

Alla beredningar i utskottet

2004-02-19, 2004-01-29

Motioner om valfrihet i skolan (UbU6)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om valfrihet i skolan och om ett system med en nationell skolpeng som ska följa eleven till den skola han eller hon väljer. Motionerna om valfrihet handlar om rätten att välja skola och barnomsorg, valfrihetsprincip före närhetsprincip, möjligheter till minst två alternativa skolval, valfrihet för funktionshindrade elever och nationell information om möjligheterna till skolval. Motionerna om en nationell skolpeng handlar också om en individualiserad skolpeng för elever med funktionshinder. Motionerna lämnades in under den allmänna motionstiden 2003.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2004-03-10
4

Beslut

Beslut: 2004-03-10
9 förslagspunkter, 6 acklamationer, 3 voteringar

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Möjligheter till minst två alternativa skolval

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ub276 yrkande 4.

Reservation 1 (m)

2. Valfrihetsprincip före närhetsprincip

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sf325 yrkande 12, 2003/04:Sf326 yrkande 26 och 2003/04:Ub474 yrkande 4.

Reservation 2 (m, fp)

3. Fritt skolval för att säkerställa landsbygdsskolors överlevnad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ub474 yrkande 5.

Reservation 3 (m)

4. Nationell information om möjligheterna till skolval

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ub276 yrkande 5.

Reservation 4 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1240020
m045010
c11605
fp04107
kd02706
v25005
mp13004
-0000
Totalt163129057

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Valfrihet för funktionshindrade elever

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ub220 yrkande 1 och 2003/04:Ub258 yrkande 2.

Reservation 5 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1240020
m045010
c01705
fp04107
kd02706
v25005
mp13004
-0000
Totalt162130057

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Valfrihet i barnomsorgen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sf356 yrkande 6, 2003/04:Sf404 yrkandena 18, 20, 21 och 24 och 2003/04:Ub416 yrkande 10.

7. Valfrihet för personal inom skola och omsorg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Sf289 yrkande 19.

Reservation 6 (m)

8. Införande av ett system med nationell skolpeng

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ub237 yrkande 1, 2003/04:Ub276 yrkandena 11 och 12, 2003/04:Ub367 yrkande 23, 2003/04:Ub388 yrkande 10, 2003/04:Ub427 yrkande 11, 2003/04:Ub472 yrkande 3, 2003/04:N341 yrkande 13 och 2003/04:N344 yrkande 5.

Reservation 7 (m)
Reservation 8 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1240020
m004411
c17005
fp04107
kd26007
v25005
mp12005
-0000
Totalt204414460

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

9. Nationell individualiserad skolpeng för elever med funktionshinder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So504 yrkande 32 och 2003/04:Ub258 yrkande 3.

Reservation 9 (m)
Reservation 10 (fp)