Vallagsfrågor

Konstitutionsutskottets bet 2015/16:KU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 april 2016

Beslut

Synnedsatta bör kunna rösta utan att avslöja sitt personval (KU14)

Syn-skadade ska inte behöva berätta vem de röstar på (KU14)

I vår grund-lag står det hur Sverige ska styras.
Där står också att det ska vara hemligt
hur en person röstar.

När syn-skadade ska rösta på personer
till exempel till riksdagen
måste de be om hjälp
för att kryssa i rätt namn.
Den som hjälper får då reda på
hur den syn-skadade röstar.
Det är fel tycker riksdagen.

Riksdagen har sagt åt regeringen
att se till att syn-skadade också
kan rösta hemligt.

"Riksdagen utses genom fria, hemliga och direkta val" står det i grundlagen. Ingen ska kunna ta reda på hur någon röstat i ett val. Men idag kan inte synskadade personrösta utan att be om hjälp med att sätta kryss på valsedeln. Det bör ändras menar riksdagen.

I ett så kallat tillkännagivande uppmanar riksdagen regeringen att ta fram en lösning som innebär att synnedsatta ska kunna personrösta utan att behöva röja valhemligheten för någon. En sådan lösning bör vara klar så snart som möjligt och senast till valen 2022.

Riksdagen sa nej till ett antal andra motioner, som handlar om snabbare omval, valhemlighet, valsedlar, valkretsar, elektroniskt röstningsförfarande, utlandssvenskars deltagande i val och skilda valdagar. Det pågår utredningsarbete i vissa av de här frågorna och andra har riksdagen tagit ställning till tidigare.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till motioner med tillkännagivande om valhemlighet för synskadades personröster. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

25 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2016-04-12
Justering: 2016-04-14
Trycklov: 2016-04-14
Reservationer 2
bet 2015/16:KU14

Alla beredningar i utskottet

2016-04-12, 2016-04-07, 2016-03-15, 2016-03-10, 2016-03-01

Synnedsatta bör kunna rösta utan att avslöja sitt personval (KU14)

"Riksdagen utses genom fria, hemliga och direkta val" står det i grundlagen. Ingen ska kunna ta reda på hur någon röstat i ett val. Men idag kan inte synskadade personrösta utan att be om hjälp med att sätta kryss på valsedeln. Det bör ändras menar konstitutionsutskottet, KU.

KU föreslår ett så kallat tillkännagivande där riksdagen uppmanar regeringen att ta fram en lösning som innebär att synnedsatta ska kunna personrösta utan att behöva röja valhemligheten för någon. En sådan lösning bör vara klar så snart som möjligt och senast till valen 2022.

KU föreslår att riksdagen avslår ett antal andra motioner, som handlar om snabbare omval, valhemlighet, valsedlar, valkretsar, elektroniskt röstningsförfarande, utlandssvenskars deltagande i val och skilda valdagar. Det pågår utredningsarbete i vissa av de här frågorna och andra har utskottet tagit ställning till tidigare.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-04-19
Debatt i kammaren: 2016-04-20
4

Beslut

Beslut: 2016-04-21
13 förslagspunkter, 11 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 21 april 2016

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Snabbare omval

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2493 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 3.

2. Valhemlighet och valsedlar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:503 av Edward Riedl (M),

2015/16:919 av Rickard Nordin (C),

2015/16:2788 av Mathias Sundin m.fl. (FP) yrkande 2 och

2015/16:2857 av Aron Modig (KD).

3. Gemensamma valsedlar och central utläggning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:249 av Carina Herrstedt (SD),

2014/15:1025 av Jonas Millard och Runar Filper (SD),

2014/15:1539 av Jonas Millard och Runar Filper (SD),

2015/16:1636 av Carina Herrstedt (SD),

2015/16:2029 av Angelika Bengtsson (SD) och

2015/16:2875 av Markus Wiechel (SD).

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 94 0 0 19
M 70 0 0 14
SD 0 42 0 6
MP 21 0 0 4
C 15 0 0 7
V 15 0 0 6
L 16 0 0 3
KD 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 244 42 0 63


4. Valhemlighet för synskadades personröster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom vad utskottet anför om valhemlighet för synskadades personröster och tillkännager det för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna

2014/15:404 av Birgitta Ohlsson (FP) och

2015/16:2788 av Mathias Sundin m.fl. (FP) yrkande 3.

5. Strykningar på valsedlar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:913 av Betty Malmberg (M).

6. Valkretsar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:293 av Cecilia Widegren m.fl. (M, C, KD),

2014/15:2000 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkandena 1 och 2,

2015/16:2146 av Leif Jakobsson och Åsa Westlund (båda S) yrkande 2 och

2015/16:2662 av Cecilia Widegren m.fl. (M, C, KD).

7. Öka valdeltagandet bland utlandssvenskar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2498 av Andreas Norlén m.fl. (M) yrkandena 1-4.

Reservation 2 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 94 0 0 19
M 0 70 0 14
SD 42 0 0 6
MP 21 0 0 4
C 15 0 0 7
V 15 0 0 6
L 16 0 0 3
KD 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 216 70 0 63


8. En särskild valkrets för utlandssvenskar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:1997 av Hans Wallmark (M).

9. Elektroniskt röstningsförfarande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1189 av Helén Pettersson i Umeå och Björn Wiechel (S) och

2014/15:1475 av Margareta Cederfelt och Jan R Andersson (M).

10. Öppettider för vallokaler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:1995 av Hans Wallmark (M).

11. Objektiva jämförelser mellan partiers valprogram

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:1061 av Betty Malmberg (M).

12. Publicering av opinionsundersökningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:1137 av Teresa Carvalho m.fl. (S).

13. Skilda valdagar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:1557 av Hans Rothenberg (M).