Vårändringsbudget för 2013

Finansutskottets bet 2012/13:FiU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 juni 2013

Beslut

Vårändringsbudget för 2013 (FiU21)

Statsbudgeten för 2013 ändras. Ändringarna gäller totalt 46 anslag inom 14 utgiftsområden. 39 anslag höjs och 7 anslag sänks. Ändringarna betyder att statsbudgeten ökar med 5,7 miljarder kronor. Den största förändringen sker i Sveriges avgift till EU som ökas med 3,7 miljarder kronor till 37,2 miljarder kronor. En orsak är att EU har antagit och planeras anta flera ändringsbudgetar. Anslaget till migration höjs med 1 miljard kronor till 10,5 miljarder kronor. Regeringen bedömer att fler personer än man tidigare beräknat kommer att söka asyl i Sverige under 2013. Därför kommer Migrationsverkets kostnader för prövningar och mottagande samt kommunernas och landstingens kostnader för stöd till asylsökande att öka. Höjningen finansieras delvis med att anslaget till biståndsverksamhet minskas med 709 miljoner kronor till 30,5 miljarder kronor. Anslaget till arbetsmarknad och arbetsliv ökas med 755 miljoner kronor till 68 miljarder kronor. Arbetsförmedlingen får mer pengar eftersom antalet nyanlända som är i behov av etableringsinsatser förväntas öka. En del av anslaget går till ersättning till arbetstagare i samband med att företag går i konkurs. Antalet anställda som blir uppsagda på grund av konkurs har ökat mer än väntat under 2013. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-05-23
Justering: 2013-06-04
Betänkande publicerat: 2013-06-07
Trycklov: 2013-06-05
Reservationer 3
bet 2012/13:FiU21

Alla beredningar i utskottet

2013-05-23

Vårändringsbudget för 2013 (FiU21)

Statsbudgeten för 2013 ändras. Ändringarna gäller totalt 46 anslag inom 14 utgiftsområden. 39 anslag höjs och 7 anslag sänks. Ändringarna betyder att statsbudgeten ökar med 5,7 miljarder kronor. Den största förändringen sker i Sveriges avgift till EU som ökas med 3,7 miljarder kronor till 37,2 miljarder kronor. En orsak är att EU har antagit och planeras anta flera ändringsbudgetar. Anslaget till migration höjs med 1 miljard kronor till 10,5 miljarder kronor. Regeringen bedömer att fler personer än man tidigare beräknat kommer att söka asyl i Sverige under 2013. Därför kommer Migrationsverkets kostnader för prövningar och mottagande samt kommunernas och landstingens kostnader för stöd till asylsökande att öka. Höjningen finansieras delvis med att anslaget till biståndsverksamhet minskas med 709 miljoner kronor till 30,5 miljarder kronor. Anslaget till arbetsmarknad och arbetsliv ökas med 755 miljoner kronor till 68 miljarder kronor. Arbetsförmedlingen får mer pengar eftersom antalet nyanlända som är i behov av etableringsinsatser förväntas öka. En del av anslaget går till ersättning till arbetstagare i samband med att företag går i konkurs. Antalet anställda som blir uppsagda på grund av konkurs har ökat mer än väntat under 2013. Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-06-17
4

Beslut

Beslut: 2013-06-18
35 förslagspunkter, 33 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 18 juni 2013

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Användningen av anslaget 1:1 Förbandsverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:99 punkt 1.

2. Bemyndigande för anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap besluta om beställningar av materiel och anläggningar som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 80 000 000 000 kronor 2014-2027.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:99 punkt 2.

3. Bemyndigande för anslaget 1:1 biståndsverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 1:1 Biståndsverksamhet inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 60 250 000 000 kronor 2014-2023.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:99 punkt 3.

4. Användningen av anslaget 4:1 Personligt ombud

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 4:1 Personligt ombud inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:99 punkt 4 och avslår motion 2012/13:Fi11 yrkande 2.

Reservation 1 (MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S50998
M102005
MP02203
FP19005
C22001
SD17003
V00172
KD19000
Totalt1842211627

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Namnändring för anslaget 7:1 Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Förvaltning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att anslaget 7:1 Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Förvaltning inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg den 1 juli 2013 ändrar namn till 7:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:99 punkt 5.

6. Namnändring för anslaget 7:2 Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Forskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att anslaget 7:2 Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Forskning inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg den 1 juli 2013 ändrar namn till 7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:99 punkt 6.

7. Användningen av anslaget 7:2 Forskningsrådet för arbetsliv, hälsa och välfärd: Forskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:99 punkt 7.

8. Bemyndigande för anslaget 1:6 Bidrag för arbetet med sjukskrivningar inom hälso- och sjukvård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 1:6 Bidrag för arbetet med sjukskrivningar inom hälso- och sjukvård inom utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 3 000 000 000 kronor 2014-2016.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:99 punkt 8.

9. Bemyndigande för anslaget 1:7 Bidrag för sjukskrivningsprocessen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 1:7 Bidrag för sjukskrivningsprocessen inom utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 250 000 000 kronor 2014 och 2015.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:99 punkt 9.

10. Bemyndigande för anslaget 1:6 Från EU-budgeten finansierade insatser för integration av tredjelandsmedborgare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 1:6 Från EU-budgeten finansierade insatser för integration av tredjelands-medborgare inom utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 72 000 000 kronor 2014 och 2015.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:99 punkt 10.

11. Användningen av anslaget 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:99 punkt 11.

12. Bemyndigande för anslaget 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 578 700 000 kronor 2014-2016.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:99 punkt 12.

13. Bemyndigande för anslaget 1:4 Statligt stöd till vuxenutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 1:14 Statligt stöd till vuxenutbildning inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 3 350 000 000 kronor 2014-2019.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:99 punkt 13.

14. Användningen av anslaget 2:2 Universitets- och högskolerådet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 2:2 Universitets- och högskolerådet inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:99 punkt 14.

15. Samgående mellan Dans- och cirkushögskolan, Operahögskolan i Stockholm och Stockholms dramatiska högskola

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att verksamheterna vid Dans- och cirkushögskolan, Operahögskolan i Stockholm och Stockholms dramatiska högskola ska ingå i en högskola.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:99 punkt 15.

16. Bemyndigande för anslaget 3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 14 204 000 000 kronor 2014-2023.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:99 punkt 16.

17. Bemyndigande att besluta om medlemskap i ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 besluta om medlemskap i ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur, ett Eric-konsortium, för konstruktionen och driften av forskningsanläggningen European Spallation Source.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:99 punkt 17.

18. Användningen av anslaget 11:5 Stöd till taltidningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 11:5 Stöd till taltidningar inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:99 punkt 18.

19. Bemyndigande för anslaget 1:5 Boverket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 1:5 Boverket inom utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik ingå ekonomiska åtaganden som medför behov av framtida anslag på högst 30 000 000 kronor 2014-2018.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:99 punkt 19.

20. Bemyndigande för anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 540 000 000 kronor 2014-2020.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:99 punkt 20.

21. Användningen av anslaget 1:13 Insatser för internationella klimatinvesteringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:13 Insatser för internationella klimatinvesteringar inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:99 punkt 21.

22. Bemyndigande för anslaget 1:13 Strukturstöd till fisket m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 1:13 Strukturstöd till fisket m.m. inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 32 000 000 kronor 2014 och 31 000 000 kronor 2015.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:99 punkt 22.

23. Bemyndigande för anslaget 1:14 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 1:14 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 88 000 000 kronor 2014 och 78 000 000 kronor 2015.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:99 punkt 23.

24. Bemyndigande för anslaget 1:18 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 1:18 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 608 500 000 kronor 2014, 1 024 800 000 kronor 2015 och 145 300 000 kronor 2016-2019.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:99 punkt 24.

25. Bemyndigande för anslaget 1:19 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 1:19 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 663 800 000 kronor 2014, 1 061 000 000 kronor 2015 och 112 700 000 kronor 2016-2019.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:99 punkt 25.

26. Utvidgning av investeringsmandatet för Inlandsinnovation AB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner den föreslagna utvidgningen av investeringsmandatet för Inlandsinnovation AB så att det omfattar Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:99 punkt 26.

27. Inriktningen för Rise Research Institutes of Sweden Holding AB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att inriktningen för Rise Research Institutes of Sweden Holding AB ändras till att bolaget ska bedriva operativ verksamhet och bereda vinst åt aktieägaren.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:99 punkt 27.

28. Utvidgning av investeringsmandatet för Fouriertransform AB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner den föreslagna utvidgningen av investeringsmandatet för Fouriertransform AB till att utöver fordonsindustrin även omfatta andra delar av tillverkningsindustrin och närliggande tjänstenäringar.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:99 punkt 28.

29. Bemyndigande för statens aktier i Saab Automobile Parts AB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att helt eller delvis avyttra statens aktier i Saab Automobile Parts AB.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:99 punkt 29.

30. Bemyndigande gällande likvid vid försäljning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att som likvid vid en försäljning enligt punkt 29 utöver kontanter ta emot aktier eller andra former av tillgångar.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:99 punkt 30.

31. Bemyndigande att avyttra tillgångar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att avyttra de tillgångar som staten enligt punkt 30 får som likvid vid en försäljning om andra tillgångar än kontanter erhålls.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:99 punkt 31.

32. Godkännande av kostnadsavräkningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att de kostnader som uppkommer i samband med försäljningarna enligt punkt 29 och 31 får avräknas mot försäljningsinkomsterna.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:99 punkt 32.

33. Bemyndigande att vidta övriga åtgärder vid försäljning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att vidta de åtgärder som i övrigt krävs för att genomföra transaktionerna enligt punkt 29-31.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:99 punkt 33.

34. Godkännande av ändrade ramar för utgiftsområden och anslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden och anvisar ändrade anslag enligt utskottets förslag i bilaga 2.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:99 punkt 34 och avslår motionerna 2012/13:Fi9 yrkandena 1-4, 2012/13:Fi10 och 2012/13:Fi11 yrkande 1.

Reservation 2 (MP, V)
Reservation 3 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S001057
M103004
MP02203
FP19005
C22001
SD00173
V01702
KD19000
Totalt1633912225

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


35. Godkännande av anslagskredit för Riksrevisionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att Riksrevisionen under 2013 tillfälligt får överskrida anslaget 1:15 Riksrevisionen inom utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning genom att ta en anslagskredit i anspråk som motsvarar högst 5 procent av anvisat anslag.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:99 punkt 35.