Värdlandsavtal för sekretariatet för Nordliga dimensionens partnerskap för hälsa och socialt välbefinnande (NDPHS)

Socialutskottets bet 2012/13:SoU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 april 2013

Beslut

Värdlandsavtal för Östersjöprojekt för hälsa och socialt välbefinnande (SoU14)

Riksdagen godkände ett avtal om att det ska inrättas ett sekretariat för Nordliga dimensionens partnerskap för hälsa och socialt välbefinnande, NDPHS. Riksdagen godkände också ett värdlandsavtal med sekretariatet för NDPHS. Värdlandsavtalet ger sekretariatet och dess personal samt personalens familjemedlemmar immunitet och privilegier i Sverige.

NDPHS är ett projekt mellan tio stater i Östersjöregionen.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till proposition.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-03-14
Justering: 2013-03-26
Betänkande publicerat: 2013-03-27
Trycklov: 2013-03-27
bet 2012/13:SoU14

Alla beredningar i utskottet

2013-03-14

Värdlandsavtal för Östersjöprojekt för hälsa och socialt välbefinnande (SoU14)

Regeringen har ingått ett avtal om att det ska inrättas ett sekretariat för Nordliga dimensionens partnerskap för hälsa och socialt välbefinnande, NDPHS. Man har också slutit ett värdlandsavtal med sekretariatet för NDPHS. Värdlandsavtalet ger sekretariatet och dess personal samt personalens familjemedlemmar immunitet och privilegier i Sverige.

NDPHS är ett projekt mellan tio stater i Östersjöregionen.

Socialutskottet föreslår att riksdagen godkänner båda avtalen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-04-10
4

Beslut

Beslut: 2013-04-10
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Värdlandsavtal för sekretariatet för Nordliga dimensionens partnerskap för hälsa och socialt välbefinnande (NDPHS)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) godkänner avtalet om inrättande av ett sekretariat för Nordliga dimensionens partnerskap för hälsa och socialt välbefinnande,
b) godkänner avtalet mellan Sveriges regering och sekretariatet för Nordliga dimensionens partnerskap för hälsa och socialt välbefinnande om immunitet och privilegier för sekretariatet och dess personal,
c) antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall med den ändringen att det i vänstra kolumnen ska stå 73 i stället för 72.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:67 punkterna 1-3.