Vårdnadsbidrag

Socialutskottets betänkande 1993/94:SoU25

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 maj 1994

Riksdagens beslut: Återremiss

Ärendets gång

1

Förslag

17 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1994-04-12
Justering: 1994-05-03
Betänkande 1993/94:SoU25

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1994-05-18
4

Beslut

Beslut: 1994-05-18