Vårdvalssystem i primärvården

Socialutskottets betänkande 2014/15:SoU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 mars 2015

Beslut

Regeringen bör inte föreslå frivilligt vårdval för landstingen (SoU3)

Riksdagen behandlade motioner som handlar om vårdvalssystem i primärvården. I samband med detta riktade riksdagen en uppmaning till regeringen om att inte lämna ett nytt lagförslag om att ta bort landstingens skyldighet att ha vårdval.

I regeringens proposition från november 2014 fanns lagförslaget att landsting inte ska vara skyldiga att ha vårdval inom primärvården. Regeringen tog sedan tillbaka förslaget och förklarade att de skulle fortsätta att behandla frågan.

Riksdagen anser att regeringen ska avsluta behandlingen och inte komma med ett nytt lagförslag som innebär att landstingen har möjlighet att avstå från systemet med vårdval.

Utskottets förslag till beslut: Riksdagen tillkännager för regeringen att regeringen ska avsluta beredningen av frågan som behandlades i den återkallade propositionen 2014/15:15 Upphävande av kravet på vårdvalssystem i primärvården och inte återkomma till riksdagen med lagförslag som innebär att landstingens skyldighet att ha vårdvalssystem inom primärvården upphävs. Riksdagen bifaller därmed helt eller delvis motionsförslagen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner
2

Beredning

Justering: 2015-02-05
Trycklov: 2015-02-16
Reservationer 1
Betänkande 2014/15:SoU3

Regeringen bör inte föreslå frivilligt vårdval för landstingen (SoU3)

Socialutskottet har behandlat motioner som handlar om vårdvalssystem i primärvården. I samband med det anser utskottet att riksdagen ska uppmana regeringen att inte lämna ett nytt lagförslag om att ta bort landstingens skyldighet att ha vårdval.

I regeringens proposition från november 2014 fanns lagförslaget att landsting inte ska vara skyldiga att ha vårdval inom primärvården. Regeringen tog sedan tillbaka förslaget och förklarade att de skulle fortsätta att behandla frågan.

Utskottet anser att vårdvalet har varit positivt både när det gäller tillgängligheten för patienterna och kvaliteten på vården. Att regeringen säger att de ska återkomma med förslag kring kravet på vårdval innebär enligt utskottet en osäkerhet bland vårdgivare och patienter. Socialutskottet anser att regeringen ska avsluta behandlingen och inte komma med ett nytt lagförslag som innebär att landstingen har möjlighet att avstå från systemet med vårdval.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-03-04
Debatt i kammaren: 2015-03-05
4

Beslut

Beslut: 2015-03-05
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 5 mars 2015

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Vårdvalssystem i primärvården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen ska avsluta beredningen av frågan som behandlades i den återkallade propositionen 2014/15:15 Upphävande av kravet på vårdvalssystem i primärvården och inte återkomma till riksdagen med lagförslag som innebär att landstingens skyldighet att ha vårdvalssystem inom primärvården upphävs. 
Därmed bifaller riksdagen motion

2014/15:3012 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, FP) och

bifaller delvis motionerna

2014/15:1517 av Åsa Coenraads (M),

2014/15:1770 av Jessica Rosencrantz (M) och

2014/15:2454 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, FP) yrkande 28.

Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 15 0 0 4
S 0 96 0 17
M 68 0 0 16
SD 40 0 0 9
MP 0 19 0 6
C 18 0 0 4
V 0 18 0 3
KD 13 0 0 3
Totalt 154 133 0 62