Vatten- och luftvård

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2002/03:MJU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 april 2003

Beslut

Motioner om vatten- och luftvård (MJU13)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2002 om vatten- och luftvård.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2003-03-11, 2003-03-06, 2003-03-04

Motioner om vatten- och luftvård (MJU13)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 2002 om vatten- och luftvård.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.