Vatten- och luftvård

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2007/08:MJU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 maj 2008

Beslut

Nej till motioner om vatten- och luftvård (MJU15)

Riksdagen sade nej till motioner om vatten- och luftvård från den allmänna motionstiden 2007. Skälet är i huvudsak att det redan pågår arbete i de frågor motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om Östersjöarbetet, åtgärder mot övergödning, utsläpp från fartyg, behovet av drivmedelscertifikat och certifiering av bränslen samt miljökvalitetsnormer. Vissa motionsförslag tar upp samma eller i huvudsak samma frågor som riksdagen har behandlat tidigare under valperioden, och dessa behandlas därför förenklat.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

19 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-04-10
Justering: 2008-05-06
Betänkande publicerat: 2008-05-08
Trycklov: 2008-05-08
Reservationer 17
bet 2007/08:MJU15

Nej till motioner om vatten- och luftvård (MJU15)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om vatten- och luftvård från den allmänna motionstiden 2007. Skälet är i huvudsak att det redan pågår arbete i de frågor motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om Östersjöarbetet, åtgärder mot övergödning, utsläpp från fartyg, behovet av drivmedelscertifikat och certifiering av bränslen samt miljökvalitetsnormer. Vissa motionsförslag tar upp samma eller i huvudsak samma frågor som riksdagen har behandlat tidigare under valperioden, och dessa behandlas därför förenklat.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-05-15
4

Beslut

Beslut: 2008-05-20
19 förslagspunkter, 15 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 20 maj 2008

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Utveckling av havsmiljöarbetet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:U353 yrkande 9, 2007/08:MJ284, 2007/08:MJ289 yrkande 1 och 2007/08:MJ452.

Reservation 1 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0112018
m88009
c24005
fp21007
kd19005
v19003
mp15004
Totalt186112051

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Nationella åtgärder för havsmiljö

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:MJ366 yrkande 24.

Reservation 2 (v)

3. Åtgärder mot stora punktutsläpp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:MJ366 yrkande 25.

Reservation 3 (v)

4. Bottentrålningens miljöeffekter i Östersjön

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:MJ366 yrkande 8.

Reservation 4 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1111018
m88009
c24005
fp21007
kd19005
v01903
mp16003
Totalt27920050

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Miljökvalitetsmålen för havsmiljön

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:MJ366 yrkande 18.

Reservation 5 (v)

6. Samverkan mellan Östersjöländerna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:MJ370.

Reservation 6 (s)

7. EU:s ekonomiska ansvar för miljöåtgärder i Östersjön

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:MJ366 yrkande 5.

Reservation 7 (v)

8. Integrerad havsplanering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:MJ366 yrkande 2.

Reservation 8 (v)

9. Övergödning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:MJ366 yrkandena 12-14 och 2007/08:MJ468.

Reservation 9 (v, mp)

10. Nationellt biogasprogram

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:MJ465 yrkande 7.

Reservation 10 (v, mp)

11. Miljörisker med djupa borrhål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:MJ209.

12. Mottagande av fartygsavfall

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:MJ366 yrkande 15.

Reservation 11 (v)

13. Utsläpp från fartyg och båtar m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:MJ289 yrkande 2 och 2007/08:MJ451 yrkandena 1 och 2.

Reservation 12 (s, v, mp)

14. Drivmedelscertificat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:T327 yrkande 14 och 2007/08:MJ412 yrkande 22.

Reservation 13 (s)
Reservation 14 (v)

15. Certifiering av bränslen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:T327 yrkandena 9, 11 och 12.

Reservation 15 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0112018
m89008
c24005
fp21007
kd19005
v01903
mp01603
Totalt153147049

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

16. Gårdsbaserade biogasanläggningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:MJ424.

17. Partikelutsläpp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:MJ273 yrkandena 1 och 2.

Reservation 16 (s)

18. Miljökvalitetsnormer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:MJ455 yrkandena 1, 2 och 5.

Reservation 17 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 17 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1111018
m89008
c24005
fp21007
kd19005
v19003
mp01603
Totalt28317049

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

19. Motioner som beretts förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:MJ208, 2007/08:MJ286, 2007/08:MJ366 yrkande 4, 2007/08:MJ420 och 2007/08:N378 yrkande 11.